Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Časopisy finančnej správy

Chcete sa dozvedieť viac o udalostiach vo vnútri finančnej správy? V tom prípade si pozrite aktuálne číslo interného časopisu Finančné aktuality. Nájdete tu aj staršie vydania nášho časopisu, ktorý začal vychádzať v roku 2013. Zároveň Vám ponúkame možnosť nahliadnuť do archívu interného časopisu Colné aktuality, ktorý vydávala colná správa. K dispozícii sú ročníky 2006 – 2012.

Finančné aktuality

Rok 2018

Finančné aktuality 1/2018 [.pdf; 2,60 MB; nové okno] Finančné aktuality 2/2018 [.pdf; 2,50 MB; nové okno] Finančné aktuality 3/2018 [.pdf; ? MB; nové okno] Finančné aktuality 4/2018 [.pdf; ? MB; nové okno] Finančné aktuality 5/2018 [.pdf; ? MB; nové okno] Finančné aktuality 6/2018 [.pdf; ? MB; nové okno]

Vydanie č. 1/2018
február
[.pdf; 2,60 MB; nové okno]

Vydanie č. 2/2018
apríl
[.pdf; 2,5 MB; nové okno]

Vydanie č. 3/2018
jún
[.pdf; ? MB; nové okno]

Vydanie č. 4/2018
august
[.pdf; ? MB; nové okno]

Vydanie č. 5/2018
oktober
[.pdf; ? MB; nové okno]

Vydanie č. 6/2018
december
[.pdf; ? MB; nové okno]

Rok 2012

Colné aktuality 1-2/2012 [.pdf; 1,65 MB; nové okno] Colné aktuality 3-4/2012 [.pdf; 3,92 MB; nové okno] Colné aktuality 5-6/2012 [.pdf; 1,41 MB; nové okno] Colné aktuality 7-8/2012 [.pdf; 2,03 MB; nové okno] Colné aktuality 9-10/2012 [.pdf; 2,09 MB; nové okno] Colné aktuality 11-12/2012 [.pdf; 1,70 MB; nové okno]

Vydanie č. 1-2/2012
február
[.pdf; 1,65 MB; nové okno]

Vydanie č. 3-4/2012
apríl
[.pdf; 3,92 MB; nové okno]

Vydanie č. 5-6/2012
jún
[.pdf; 1,41 MB; nové okno]

Vydanie č. 7-8/2012
august
[.pdf; 2,03 MB; nové okno]

Vydanie č. 9-10/2012
oktober
[.pdf; 2,09 MB; nové okno]

Vydanie č. 11-12/2012
december
[.pdf; 1,70 MB; nové okno]

Rok 2011

Colné aktuality 1-2/2011 [.pdf; 1,49 MB; nové okno] Colné aktuality 3-4/2011 [.pdf; 1,59 MB; nové okno] Colné aktuality 5-6/2011 [.pdf; 1,82 MB; nové okno] Colné aktuality 7-8/2011 [.pdf; 1,41 MB; nové okno] Colné aktuality 9-10/2011 [.pdf; 1,62 MB; nové okno] Colné aktuality 11-12/2012 [.pdf; 1,39 MB; nové okno]

Vydanie č. 1-2/2011
február
[.pdf; 1,49 MB; nové okno]

Vydanie č. 3-4/2011
apríl
[.pdf; 1,59 MB; nové okno]

Vydanie č. 5-6/2011
jún
[.pdf; 1,82 MB; nové okno]

Vydanie č. 7-8/2011
august
[.pdf; 1,41 MB; nové okno]

Vydanie č. 9-10/2011
oktober
[.pdf; 1,62 MB; nové okno]

Vydanie č. 11-12/2011
december
[.pdf; 1,39 MB; nové okno]

Rok 2010

Colné aktuality 1-2/2010 [.pdf; 1,55 MB; nové okno] Colné aktuality 3-4/2010 [.pdf; 1,89 MB; nové okno] Colné aktuality 5-6/2010 [.pdf; 1,27 MB; nové okno] Colné aktuality 7-8/2010 [.pdf; 971 kB; nové okno] Colné aktuality 9-10/2010 [.pdf; 1,21 MB; nové okno] Colné aktuality 11-12/2010 [.pdf; 1,49 MB; nové okno]

Vydanie č. 1-2/2010
február
[.pdf; 1,55 MB; nové okno]

Vydanie č. 3-4/2010
apríl
[.pdf; 1,89 MB; nové okno]

Vydanie č. 5-6/2010
jún
[.pdf; 1,27 MB; nové okno]

Vydanie č. 7-8/2010
august
[.pdf; 971 kB; nové okno]

Vydanie č. 9-10/2010
oktober
[.pdf; 1,21 MB; nové okno]

Vydanie č. 11-12/2010
december
[.pdf; 1,49 MB; nové okno]

Rok 2009

Colné aktuality 1-2/2009 [.pdf; 1,25 MB; nové okno] Colné aktuality 3-4/2009 [.pdf; 1,83 MB; nové okno] Colné aktuality 5-6/2009 [.pdf; 2,31 MB; nové okno] Colné aktuality 7-8/2009 [.pdf; 1,93 MB; nové okno] Colné aktuality 9-10/2009 [.pdf; 1,69 MB; nové okno] Colné aktuality 11-12/2009 [.pdf; 1,91 MB; nové okno]

Vydanie č. 1-2/2009
február
[.pdf; 1,55 MB; nové okno]

Vydanie č. 3-4/2009
apríl
[.pdf; 1,83 MB; nové okno]

Vydanie č. 5-6/2009
jún
[.pdf; 2,31 MB; nové okno]

Vydanie č. 7-8/2009
august
[.pdf; 1,93 MB; nové okno]

Vydanie č. 9-10/2009
oktober
[.pdf; 1,69 MB; nové okno]

Vydanie č. 11-12/2009
december
[.pdf; 1,91 MB; nové okno]

Rok 2008

Colné aktuality 1-2/2008 [.pdf; 1,79 MB; nové okno] Colné aktuality 3-4/2008 [.pdf; 1,59 MB; nové okno] Colné aktuality 5-6/2008 [.pdf; 2,43 MB; nové okno] Colné aktuality 7-8/2008 [.pdf; 2,09 MB; nové okno] Colné aktuality 9-10/2008 [.pdf; 1,53 MB; nové okno] Colné aktuality 11-12/2008 [.pdf; 1,67 MB; nové okno]

Vydanie č. 1-2/2008
február
[.pdf; 1,79 MB; nové okno]

Vydanie č. 3-4/2008
apríl
[.pdf; 1,59 MB; nové okno]

Vydanie č. 5-6/2008
jún
[.pdf; 2,43 MB; nové okno]

Vydanie č. 7-8/2008
august
[.pdf; 2,09 MB; nové okno]

Vydanie č. 9-10/2008
oktober
[.pdf; 1,53 MB; nové okno]

Vydanie č. 11-12/2008
december
[.pdf; 1,67 MB; nové okno]

Rok 2007

Colné aktuality 1-2/2007 [.pdf; 1,22 MB; nové okno] Colné aktuality 3-4/2007 [.pdf; 1,82 MB; nové okno] Colné aktuality 5-6/2007 [.pdf; 1,29 MB; nové okno] Colné aktuality 7-8/2007 [.pdf; 1,29 MB; nové okno] Colné aktuality 9-10/2007 [.pdf; 1,20 MB; nové okno] Colné aktuality 11-12/2007 [.pdf; 1,79 MB; nové okno]

Vydanie č. 1-2/2007
február
[.pdf; 1,22 MB; nové okno]

Vydanie č. 3-4/2007
apríl
[.pdf; 1,82 MB; nové okno]

Vydanie č. 5-6/2007
jún
[.pdf; 1,29 MB; nové okno]

Vydanie č. 7-8/2007
august
[.pdf; 1,29 MB; nové okno]

Vydanie č. 9-10/2007
oktober
[.pdf; 1,20 MB; nové okno]

Vydanie č. 11-12/2007
december
[.pdf; 1,79 MB; nové okno]

Rok 2006

Colné aktuality 1-2/2006 [.pdf; 622 kB; nové okno] Colné aktuality 3-4/2006 [.pdf; 672 kB; nové okno] Colné aktuality 5-6/2006 [.pdf; 861 kB; nové okno] Colné aktuality 7-8/2006 [.pdf; 917 kB; nové okno] Colné aktuality 9-10/2006 [.pdf; 1,17 MB; nové okno] Colné aktuality 11-12/2006 [.pdf; 909 kB; nové okno]

Vydanie č. 1-2/2006
február
[.pdf; 622 kB; nové okno]

Vydanie č. 3-4/2006
apríl
[.pdf; 672 kB; nové okno]

Vydanie č. 5-6/2006
jún
[.pdf; 861 kB; nové okno]

Vydanie č. 7-8/2006
august
[.pdf; 917 kB; nové okno]

Vydanie č. 9-10/2006
oktober
[.pdf; 1,17 MB; nové okno]

Vydanie č. 11-12/2006
december
[.pdf; 909 kB; nové okno]

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 24. 4. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 21. 5. 2014

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore