Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
9

Metodické pokyny

Metodický pokyn je interný riadiaci akt, ktorým sa zabezpečuje jednotné uplatňovanie osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná, v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Metodický pokyn môže byť vydaný v prípade potreby aj v inej oblasti.