Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Nariadenia

Nariadenie je interný riadiaci akt upravujúci postupy pri vykonávaníštátnej služby colníkov podľa zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

  • Nariadenie č. 17/2017 [.pdf; 91 kB; nové okno ] o colnom hodnotení, príloha 5
  • Nariadenie č. 06/2017 [.pdf; 1 MB; nové okno ] o používaní povolení na výkon kontroly vo vlaku pri vykonávaní colného dohľadu počas jazdy vo vlakoch osobnej železničnej dopravy