Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
2

Oznámenia

Oznámenie je interný informačný akt, v ktorom sú zverejňované skutočnosti, ktoré slúžia na zabezpečenie informačného toku vo finančnej správe, najmä za účelom oboznámenia colníkov a zamestnancov finančnej správy s cieľmi, plánovanými úlohami, uskutočnenými opatreniami jednorazového charakteru a legislatívnymi zmenami.

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 10. 1. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 12. 3. 2015