Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
7

Príkazy

Príkaz je interný riadiaci akt určený štátnym zamestnancom a zamestnancom vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Ide o pokyny na realizáciu presne vymedzených úloh alebo cieľov, ktorých platnosť trvá počas ich plnenia.

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 15. 1. 2016
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 8. 4. 2015