Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
6

Rozhodnutia

Rozhodnutie je interný riadiaci akt, ktorý sa používa najmä pri organizačných opatreniach, ak sa zriaďujú, rozdeľujú alebo zrušujú organizačné útvary, pri menovaní poradných orgánov (komisie, výbory a pod.).

Rozhodnutie č. 117/2016 [.pdf; 68 kB; nové okno] Rozhodnutie prezidenta finančnej správy o prijímaní darov pri oficiálnych príležitostiach

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 2. 1. 2017
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 18. 3. 2015