Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
1

Smernice

Smernica je interný riadiaci akt, ktorý určuje metódy, spôsoby, formy a postup vykonávania jednotlivých činností finančnej správy a vzťahy organizačných útvarov pri ich plnení.

  • Smernica č. 03/2019 [.pdf; 1 MB; nové okno] o vydávaní povolení schválený hospodársky subjekt