Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
9

Smernice

Smernica je interný riadiaci akt, ktorý určuje metódy, spôsoby, formy a postup vykonávania jednotlivých činností finančnej správy a vzťahy organizačných útvarov pri ich plnení.

  • Smernica č. 18/2016 [.pdf; 639 kB; nové okno] o vydávaní povolení schválený hospodársky subjekt
  • Smernica č. 17/2016 [.pdf; 350 kB; nové okno] o postupe a zásadách výberu zamestnancov Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky na rekreačné pobyty
  • Smernica č. 5/2016 [.pdf; 520 kB; nové okno] o režimových opatreniach pre ochranu objektov finančnej správy

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 23. 7. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 12. 3. 2015