Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
4

Štrukturovaná forma individuálnych licencií hazardných hier

Vzory a príklady k formám a štruktúram predkladania údajov požadovaných o udelenie, alebo zmien individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier, udeľovaných MF SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 16 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje druh technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier, formu a štruktúru predkladaných údajov o týchto zariadeniach a spôsob ich predkladania takto:

  • druh technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier: zariadenia na prevádzkovanie kurzových stávok, zariadenia na prevádzkovanie videohier, zariadenia na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi (ostatné technické zariadenia), výherné prístroje prevádzkované v kasíne,
  • forma a štruktúra predkladaných údajov o týchto zariadeniach:
    zariadenia na prevádzkovanie kurzových stávok – podľa tabuľky Technické zariadenia na prevádzkovanie kurzových stávok,
    zariadenia na prevádzkovanie videohier - podľa tabuľky Videohry, ostatné technické zariadenia a výherné prístroje v kasíne,
    ostatné technické zariadenia - podľa tabuľky Videohry, ostatné technické zariadenia a výherné prístroje v kasíne,
    výherné prístroje v kasíne - podľa tabuľky Videohry, ostatné technické zariadenia a výherné prístroje v kasíne,

V uvedených tabuľkách sú vzory a príklady, ktoré sa najčastejšie vyskytujú pri žiadostiach subjektu o udelenie individuálnych licencií, a dodatkov k individuálnym licenciám na prevádzkovanie hazardných hier.

Otázky a odpovede

Otázka č. 1 - pridané 12.1.2015
Ako postupovať pri určení PSČ v tabuľke - povinný údaj v mestách kde máme niekoľko PSČ – podľa ulíc?

Odpoveď

PSČ je potrebné z dôvodu správnosti a kompletnosti celej adresy prevádzky uvádzať také, aké príslušnej časti obce, resp. ulici odpovedá.

Otázka č. 2 - pridané 12.1.2015
Ako postupovať, ak nemáme na súhlase od mesta/obce uvedené číslo popisné ani súpisné, keďže je to povinný údaj?

Odpoveď

Prevádzkovateľ už v žiadosti o súhlas s umiestnením prevádzky by mal kompletnú adresu (t.j. názov ulice, súpisné číslo, orientačné číslo) prevádzky, kde má zámer hazardnú hru prevádzkovať, poznať. Je možné, že ak prevádzkovateľ v žiadosti o súhlas s umiestnením prevádzky tieto čísla neuviedol, ani obec ich v súhlase neuvedie. V takomto prípade, sa ale jedná o nedostatočné údaje v potvrdení o súhlase s umiestnením prevádzky hazardnej hry, nakoľko umiestnenie – adresa prevádzky nie je jednoznačne určená, a takéto potvrdenie o súhlase s umiestnením prevádzky by nemal akceptovať ani povoľovateľ – MF SR.Údaj o súpisnom a orientačnom čísle by mala prevádzkovateľovi poskytnúť obec.

Otázka č. 3 - pridané 19.1.2015
Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o zaslanie vzorových XLS súborov, do ktorých môžem vpisovať. Na webe mate vzorové xls uložené iba v pdf formáte.

Odpoveď

Vzorové xls súbory pre vaše využitie sú k dispozícii na webovom sídle MF SR. Prikladám priamy webový link http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10010 [nové okno] (www.finance.gov.sk, alebo na www.finance.gov.sk v ľavom stĺpci - financie, finančný trh, v strede stránky - špecializované činnosti, hazardné hry, vybrané údaje.....).