Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Logo Operačného programu Integrovaná infraštrtuktúra

Na tejto stránke nájdete informácie o projektoch, ktoré Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky realizuje v programovom období 2014-2020 za podpory Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Po kliknutí na konkrétny projekt nájdete informácie o prijímateľovi, mieste realizácie projektu, výške poskytnutého nenávratného finančného príspevku, obdobie realizácie projektu a ďalšie informácie.