Preskočiť na hlavný obsah

Zvýšenie kvality služieb portálu finančnej správy (PFS) pre občanov a podnikateľov

Logo Operačného programu Integrovaná infraštrtuktúra

Názov a sídlo prijímateľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná č.63, 974 01 Banská Bystrica

Názov projektu: Zvýšenie kvality služieb portálu finančnej správy (PFS) pre občanov a podnikateľov

Miesto realizácie projektu:

Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Nitriansky kraj
Trnavský kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
Žilinský kraj
Trenčiansky kraj

Výška NFP: 1 998 489,00 eur

Opis projektu: Projektom sa výrazne zlepší využívanie dát vo verejnej správe. K dátam preto pristupujeme ako ku vzácnemu zdroju. Realizácia projektu je príležitosťou navrhnúť transformáciu procesov a rozhodovania vo verejnej správe a to prostredníctvom návrhov a realizácie iniciatívy, ktoré umožnia využiť potenciál lepších dát. Lepšie dáta znamenajú možnosť získavať kvalitné informácie, ktoré ďalej slúžia ako podklady pre tvorbu znalostí a lepšie rozhodovanie. Projekt zabezpečí, aby boli procesy a postupy nastavené tak, aby boli využívané vhodné a správne údaje a aby rozhodovanie bolo čo najviac automatizované a podporené na základe vhodných údajov.

Cieľom realizácie projektu je:

  • Zlepšenie rozhodovania na základe údajov
  • Sprístupnenie nových dostupných údajov na analytické spracovanie
  • Vytvorenie nových analytických modelov prepoužiteľných na podporu rozhodovania
  • Sprístupnenie výsledkov projektu (dáta, riešenie) vo forme otvorených údajov
  • Zlepšenie transparentnosti rozhodovania a zefektívnenie procesov štátu
  • Zvýšenie dôveryhodnosti v štát
  • Zvyšovanie spoločenskej a spotrebiteľskej hodnoty a/alebo vytvorenie potenciálu pre rast dátovej ekonomiky
  • Aplikácia analytického spracovania údajov pre zefektívnenie a/alebo optimalizáciu vynaložených finančných prostriedkov verejnej správy

Finančné riaditeľstvo SR vypracovalo manažérske produkty v súvislosti s realizáciou projektu Zvýšenie kvality služieb portálu finančnej správy (PFS) pre občanov a podnikateľov. V zmysle bodu (4), § 7 Vyhlášky ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov Finančné riaditeľstvo SR predkladá pred vyhlásením verejného obstarávania na verejné pripomienkovanie nasledovné produkty iniciačnej fázy:

Verejné pripomienkovanie manažérskych produktov bolo ukončené dňa 09.04.2021. Výsledky verejného pripomienkovania sú uvedené v dokumente Vyhodnotenie pripomienkového konania manažérskych produktov iniciačnej fázy pred vyhlásením verejného obstarávania v zmysle § 7, ods. (4) Vyhlášky ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov. [.pdf; 395 kB; nové okno]

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk [nové okno]“.

Ďalšie informácie na webovom sídle: