Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Vlajka Európskej únie Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia Znak finančnej správy

Na tejto stránke nájdete informácie o projektoch, ktoré Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky realizuje za podpory Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Po kliknutí na konkrétny národný projekt nájdete informácie o prijímateľovi, mieste realizácie projektu, výške poskytnutého nenávratného finančného príspevku, obdobie realizácie projektu a ďalšie informácie.