Preskočiť na hlavný obsah

Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy – prínos pre celú spoločnosť

Vlajka Európskej únie Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia Znak finančnej správy

Projekt realizovalo Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky. K 1.1.2012 došlo k spojeniu Daňového a Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a vznikla nástupnícka organizácia Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.
Projekt bol zameraný na vzdelávanie zamestnancov daňových orgánov a realizácia aktivít prebiehala od novembra 2009 do apríla 2011. Projekt bol finančne vysporiadaný v roku 2013. Realizácia projektu prispela k zvyšovaniu rastu odbornej úrovne zamestnancov, čo v budúcnosti prispeje k budovaniu efektívnej, funkčnej a zákaznícky orientovanej organizácie pripravenej na zjednotenie výberu daní, ciel a odvodov. V rámci projektu bolo celkovo vyškolených 3 499 zamestnancov daňových orgánov.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu ľudských zdrojov za účelom transformácie daňovej správy na proklientsky orientovanú inštitúciu a poskytovanie kvalitatívne vyšších služieb

Dokument

Prehľad o počte vyškolených [.pdf; 321 kB; nové okno]

www.employment.gov.sk [nové okno]
www.esf.gov.sk [nové okno]

PROJEKT SLOVENSKO PROJEKT BRATISLAVA

Opatrenie: 4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami

Názov projektu: Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy – prínos pre celú spoločnosť

Financovanie:

 • Európsky sociálny fond
 • Prostriedky ESF a štátneho rozpočtu vo výške 100%

Prijímateľ projektu: Daňové riaditeľstvo SR, nástupnícky subjekt od 1.1.2012 Finančné riaditeľstvo SR
Dátum podpisu zmluvy: 26.06.2009
Realizácia projektu: jún 2009 – október 2011
Schválené prostriedky: 4 011 472 €

Cieľová skupina: zamestnanci daňovej správy

Aktivity – projekt Slovensko

 • Aktivita 1: Medzinárodné účtovné štandardy
 • Aktivita 2: Transferové oceňovanie
 • Aktivita 3: ECDL
 • Aktivita 4: Riadenie ľudských zdrojov
 • Aktivita 5: Jazykové vzdelávanie
 • Aktivita 6: Ekonomika a právo

V rámci uvedených aktivít bolo školených za projekt Slovensko 3 184 zamestnancov finančnej správy.

Opatrenie: 3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v Bratislavskom samosprávnom kraji

Názov projektu: Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy – prínos pre celú spoločnosť

Financovanie:

 • Európsky sociálny fond
 • Prostriedky ESF vo výške 50% a štátneho rozpočtu vo výške 50%

Prijímateľ projektu: Daňové riaditeľstvo SR, nástupnícky subjekt od 1.1.2012 Finančné riaditeľstvo SR
Dátum podpisu zmluvy: 26.6.2009 Realizácia projektu: jún 2009 – október 2011
Schválené prostriedky: 502 900 €

Cieľová skupina: zamestnanci daňovej správy

Aktivity - projekt Bratislava

 • Aktivita 1: Medzinárodné účtovné štandardy
 • Aktivita 2: Transferové oceňovanie
 • Aktivita 3: Riadenie ľudských zdrojov
 • Aktivita 4: Jazykové vzdelávanie
 • Aktivita 5: Ekonomika a právo

V rámci uvedených aktivít bolo školených za projekt Bratislava 315 zamestnancov finančnej správy.