Preskočiť na hlavný obsah

Virtuálna registračná pokladnica

Logo Virtuálnej registračnej pokladniceVirtuálna registračná pokladnica (VRP) je bezplatná aplikácia finančnej správy pre podnikateľov s povinnosťou používať registračné pokladnice. Z dôvodu vypršania platnosti certifikácie pre operačný systém Android nebude od 17. marca 2022 platná doteraz publikovaná verzia aplikácie Pokladnica v Google play. Upozorňujeme užívateľov na potrebu inštalácie aktualizovanej verzie [.pdf; 381 kB; nové okno]. Prístupu do VRP cez web sa zmena nedotkne. Využívať aplikáciu prostredníctvom operačného systému iOS nebude od 17. marca 2022 možné.

Prístup do VRP:

Pokladnica – prístup cez ANDROID

Pokladnica - prístup cez web

Over pokladničný doklad - prístup cez web

Over pokladničný doklad - prístup cez ANDROID

Over pokladničný doklad - prístup cez iOS

Žiadosť o VRP:

Pre pridelenie kódu a prihlasovacích údajov do VRP musí podnikateľ požiadať daňový úrad žiadosťou. Môže tak urobiť elektronicky z osobnej internetovej zóny cez katalóg formulárov – Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient.

Upozornenie:

Podnikatelia, na ktorých sa podľa § 14 daňového poriadku vzťahuje elektronická komunikácia, sú povinní DÚ doručovať žiadosti o pridelenie VRP len v elektronickej forme.

Finančná správa pripomína, že na podnikateľov sa podľa §14 daňového poriadku vzťahuje výhradne elektronická komunikácia. Sú to:

  1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, alebo fyzickou osobou-podnikateľom registrovanou pre daň z príjmov,
  2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  4. zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt podľa písmena a), ktorého zastupuje pri správe daní.

Začíname prácu s VRP:

Dokumenty:

Zadali ste nesprávne prihlasovacie údaje?

Používateľovi nebude povolený vstup do aplikácie v prípade, že nesprávne zadá aspoň jeden z prihlasovacích údajov. Ak bude neúspešných pokusov päť, účet sa na určitú dobu automaticky zablokuje. Počet nesprávnych prihlásení exponenciálne zvyšuje dobu blokovania. Podnikateľ sa do svojho účtu opäť dostane po uplynutí zákazu a zadaní správnych prihlasovacích údajov.

Stratili ste prihlasovacie údaje?

Používateľ oznámi stratu prihlasovacích údajov elektronicky z osobnej internetovej zóny cez katalóg formulárov – Oznámenie o strate/zneužití alebo odcudzení prihlasovacích údajov k VRP [nové okno].

Daňový úrad po oznámení straty prihlasovacích údajov doručí podnikateľovi obálku s prihlasovacími údajmi na READ ONLY prístup.

Čo je READ ONLY prístup

READ ONLY je režim aplikácie VRP iba PRE ČÍTANIE. Nie je možné realizovať žiadne aktívne úkony. Slúži pre prístup k historickým údajom a vytvoreným pokladničným dokladom. Nastavuje sa aj keď používateľ ukončil používanie aplikácie VRP.

Nemáte záujem využívať VRP ďalej?

Keď sa používateľ rozhodne nevyužívať ďalej aplikáciu VRP, oznámi to elektronicky z osobnej internetovej zóny cez katalóg formulárov – Oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient [nové okno].

Pre opätovné využívanie virtuálnej registračnej pokladnice musí podnikateľ vyplniť novú žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient.

Divoký západ v podnikaní sa končí