Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
2

Spotrebné dane

Zdaňovanie tovarov, ktoré podliehajú spotrebnej dani na území Slovenskej republike upravujú nasledovné zákony o spotrebných daniach:

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja [nové okno] v znení neskorších predpisov (zákon č. 98/2004 Z. z.),

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov [nové okno] v znení neskorších predpisov (zákon č. 106/2004 Z. z.),

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov [nové okno] v znení neskorších predpisov (zákon č. 530/2011 Z. z.),

Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu [nové okno] a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (zákon č. 609/2007 Z. z.).

V sekcii Legislatíva - Daňové predpisy - Spotrebné dane najdete aktuálny zoznam národných predpisov pre spotrebné dane resp. zoznam medzinárodných predpisov pre spotrebné dane.

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 9. 2. 2016
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 29. 9. 2014