Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod bude dočasne prerušená prevádzka

MICHALOVCE – 11. 07. 2018: Na slovensko-ukrajinskej hranici bude dňa 25.07.2018 v čase od 08:00 hod. do 12:30 hod. prerušená prevádzka hraničného priechodu Vyšné Nemecké - Užhorod.  Dočasné obmedzenie sa týka všetkých pracovísk nákladnej aj osobnej dopravy v oboch smeroch.

Colný úrad Michalovce upozorňuje cestujúcich, prepravcov a podnikateľskú verejnosť, že dňa 25. júla 2018 v čase od 08:00 hod. do 12:30 hod. stredoeurópskeho letného času bude na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod prerušená prevádzka z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia. V dôsledku celoplošnej odstávky elektrickej energie nebudú dočasne k dispozícii informačné systémy slúžiace na účely colného konania. Prevádzka dopravy bude preto v tomto čase prerušená v osobnej aj nákladnej doprave v oboch smeroch.

Cestujúci v osobnej doprave môžu v uvedenom čase použiť cestné hraničné priechody Veľké Slemence – Maly Selmenci určený pre peších cestujúcich a cyklistov alebo Ubľu – Malyj Bereznyj s nepretržitou prevádzkou, ako aj železničný hraničný priechod Čierna nad Tisou – Čop podľa platného železničného grafikonu.

Cestujúcim a deklarantom ďakujeme za trpezlivosť a toleranciu v priebehu nevyhnutných prác, ktoré realizuje tretia strana a ktoré spôsobia dočasnú odstávku.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(11. 07. 2018)

Archív tlačových správ