Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 12

Najlepšia efektívna daňová sadzba

BRATISLAVA – 23.03.2017: Historicky najefektívnejší výber DPH zaznamenala finančná správa ku koncu roka 2016. Efektívna daňová sadzba bola 15,12%. Aj toto je výsledkom tvrdej práce zamestnancov finančnej správy a aplikácie akčných plánov boja proti podvodom.

15,12% z maximálne 20% možných. To je výsledkom päťročného boja finančnej správy proti daňovým podvodom. Najnižšie bola efektívna daňová sadzba v treťom kvartáli roku 2012 a to na úrovni 11,8% a to najmä z dôvodu kolapsu vtedajšieho informačného systému finančnej správy. Vo finančnom vyjadrení hovoríme sume viac ako 2,66 miliardy eur, ktoré navyše oproti plánu vybrala finančná správa do štátneho rozpočtu. Zároveň to predstavuje zvýšenie hrubého domáceho produktu o 3,29%.

Najväčší vplyv na efektívny boj proti daňovým podvodom malo aplikovanie desiatok opatrení z akčných plánov boja proti podvodom, ktoré sa začali realizovať v praxi od roku 2012 až do roku 2016. Medzi najvýznamnejšie patrí zriadenie daňovej kobry a zavedenie kontrolného výkazu DPH. Daňová kobra za štyri roky svojho fungovania riešila prípady s celkovou hodnotou nálezu viac ako 710 mil. eur, pričom nevyplatený nadmerný odpočet predstavuje takmer 77 mil. eur. Aktuálne je rozpracovaných 192 daňových kontrol, kde očakávame nález vo výške cca 85 mil. eur. Kontrolný výkaz DPH začal fungovať v roku 2014. Odvtedy firmy poslali na finančnú správu viac ako 4,5 milióna kontrolných výkazov v ktorých bolo takmer 450 miliónov transakcií. Kým v roku 2014 bolo 20% z týchto transakcií rizikových, dnes je to už len 12%. Ďalšie opatrenia, ktoré prispeli v boji proti daňovým podvodom sú napríklad obmedzenie platieb v hotovosti, spustenie virtuálnej registračnej pokladnice, rušenie registrácií DPH či spustenie informačného systému kontrolných známok.

Medzi najnovšie opatrenia, ktorý efekt sa prejaví v najbližších mesiacoch patrí skrátené vyrubovacie konanie, superzaisťovací príkaz či skrátenie lehoty na podanie námietky zaujatosti kontrolóra pri daňovej kontrole. Všetky tieto novinky máme v platnosti od januára 2017.

V najbližších týždňoch očakávame schválenie nového akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2017 – 2018. Opatrenia, ktoré sú v ňom zahrnuté sú napríklad zamedzenie účelového zlučovania firiem, index spoľahlivosti daňových subjektov, monitorovanie pohybu tovaru či zrýchlenie výmeny informácií medzi finančnou správou, políciou a generálnou prokuratúrou.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(23. 03. 2017)

Archív noviniek