Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
9

Nedostupnosť prihlasovania sa do VRP

Aktuálne evidujeme nedostupnosť prihlasovania sa do aplikácie Virtuálna registračná pokladnica (VRP).

Pri evidencii tržieb postupujte náhradným spôsobom ako ukladá zákon - vydávaním paragónov. Na odstránení nedostupnosti pracujeme. Funkčnost online registračných pokladníc (ORP) nie je nijako dotknutá.

Ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie.

(07. 10. 2019)

Archív tlačových správ