Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
3

Plánovaná odstávka systémov MOSS, VAT REFUND a VIES

Plánovaná odstávka systémov MOSS, VAT REFUND a VIES 

Oznamujeme verejnosti, že v termíne od 12.01.2018 20:00 hod do 14.01.2018 22:00 hod. bude vykonaná plánovaná odstávka systémov MOSS, VAT REFUND a VIES z dôvodu aktivít súvisiacich s údržbou technologickej infraštruktúry systémov pre medzinárodnú výmenu informácií. 

Plánovaná odstávka bude mať nasledovný dopad:

Systém MOSS: používatelia portálu FS (subjekty registrované na schému MOSS) sa nebudú môcť dočasne dostať do používateľského rozhrania systému Mini One Stop Shop (MOSS).

Systém VAT REFUND: používatelia portálu FS (žiadatelia o vrátenie dane) sa nebudú môcť dočasne dostať do používateľského rozhrania VAT REFUND a podávať tak žiadosti o vrátenie dane ani prezerať si stav ich vybavenia.

Systém VIES: odstávka sa prejaví nefunkčnosťou overovania slovenských IČ DPH prostredníctvom služby na portáli europa.eu

(11. 01. 2018)

Archív tlačových správ