Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS.

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že  dňa  20.5.2017 (sobota)  bude  v čase od 22:00 hod. do  24:00 hod.  vykonaná plánovaná odstávka  produkčných systémov Finančnej správy, v oblasti colnej  -  IS DS / eDovoz (Deklaračný systém), Tranzit (Tranzitný informačný systém) a IS CEP (EKR-CEP - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby  v rámci colných systémov) z dôvodu inštalácie nových verzií systémov do prevádzky.

V čase odstávky systémov nebude  možné spracovanie colných vyhlásení  vrátane spracovania podaní správ pre elektronickú komunikáciu v rámci nasledovných elektronických služieb Finančnej správy  v  oblasti colnej:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“)
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit      a ukončovanie colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“)doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“) 

Dôležité upozornenie:  

Nasadením novej verzie informačného systému Tranzit dochádza k zmene komunikačných schém  vybratých typov správ podľa aktualizovaných technických špecifikácií pre elektronickú komunikáciu a dotýka sa to nasledujúcich služieb:

-        elektronická komunikácia k systému Tranzit  – spracovanie podaní colných vyhlásení  do colného režimu tranzit 

Pre výrobcov a dodávateľov deklarantských APV sú uverejnené aktualizované technické špecifikácie pre elektronickú komunikáciu uvedených služieb na portáli Finančnej správy.

Pre viac informácií v tejto oblasti kliknite na:  https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/podavanie-cv-tranzit/elektronicke-colne-konanie .

 

V tejto súvislosti sa informujte u dodávateľa Vášho APV o zapracovaní požadovaných zmien k termínu ich nasadenia do produkčnej prevádzky v prostredí Finančnej správy, t.j. ku dňu  21.5.2017 v čase od 00.00 hod.

 

Zároveň dávame do pozornosti, že v súvislosti so zavádzanými zmenami v  informačných systémoch  Tranzit  a  eDovoz   boli na Portáli FS  uverejnené aktualizované dokumenty k základnému priebehu elektronického colného konania, čo je opísané v dokumentoch:

-         pre elektronickú komunikáciu pri spracovaní elektronického colného vyhlásenia v tranzite – pre zobrazenie dokumentu kliknite na: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Colne_konanie/Tranzit/2017.04.21_ECK_odoslan.pdf

-         pre elektronickú komunikáciu pri spracovaní elektronického colného vyhlásenia v dovoze – pre zobrazenie dokumentu kliknite na: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Colne_konanie/Colne_konanie/2017/2017.05.02_ECK_dovoz_2017.pdf
 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať aj cez e-mailové adresy: edovoz@financnasprava.sk , helpdesk.ncts@financnasprava.sk , helpdesk.ds@financnasprava.sk alebo prostredníctvom nášho call centra 048/ 43 17 222, voľba číslo 5.    

(17. 05. 2017)

Archív tlačových správ

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore