Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS a IS CEP

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že  dňa  12.1.2018 (piatok)  bude  v čase od 22:00 hod. do  24:00 hod.  vykonaná plánovaná odstávka  produkčných systémov Finančnej správy SR v oblasti colnej a IS CEP, z dôvodu realizácie činnosti v rámci aktualizácie a údržby technologických zariadení, na ktorých sú prevádzkované dotknuté informačné systémy FS. 

V čase odstávky systémov nebude  možné spracovanie colných vyhlásení  vrátane spracovania podaní správ pre elektronickú komunikáciu v rámci nasledovných elektronických služieb FS SR  v  oblasti colnej:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“)
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit a ukončovanie colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“)
  • podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri dovoze a vývoze tovaru ( „GDS-DS“)
  • podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri tranzite ( „GDS-T“)
  • podávanie a prijímanie správ v rámci systému EMCS pri správe spotrebných daní ( „EMCS“)
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“)
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS EKR-CIS („EKR-CIS“)

 V prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky v režime tranzit a vývoz pri zjednodušených postupoch je možné uplatniť havarijné postupy v zmysle vydaných povolení.

Daňové subjekty, ktoré využívajú systém EMCS  majú možnosť predložiť návrh elektronického dokumentu pred plánovanou odstávkou (t. j. najskôr 7 dní pred dátumom uvedeným na dokumente ako dátum odoslania príslušného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani) alebo počas odstávky uplatniť náhradný postup pri nedostupnom systéme v súlade so zákonmi o spotrebných daniach.

 

Ďakujeme za pochopenie.

(11. 01. 2018)

Archív tlačových správ

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore