Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
3

Plánovaná odstávka produkčného systému – IS CEP

Oznamujeme Vám, že dňa 12.1.2018 bude v čase  od 22.00 hod. do 24.00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčného systému – IS CEP (Centrálny elektronický priečinok), z dôvodu  prepnutia produkčnej prevádzky informačného systému do záložného dátového centra. Zároveň bude vykonaná plánovaná odstávka systémov CIS (Colný informačný systém) z dôvodu realizácie činností v rámci  údržby hardvérovej infraštruktúry. 

Počas odstávky budú úplne nedostupné systémy:

  • ISST-TKD (Taric, Kvota,Dohľad, Antidumping,Sms)
  • ISST-DS (ECS, ICS,)
  • eDovoz (Elektronický dovoz)
  • TIS (Tranzitný systém)
  • CEP (Centrálny elektronický priečinok)
  • EKR-CIS (Elektronické komunikačné rozhranie)
  • CReg (Centrálny register)
  • SPD (Systém spotrebných daní)
  • GMS (Garančný systém)
  • NSAR (ERP, SKR)

V čase odstávky systémov nebude možné spracovanie colných vyhlásení a  elektronických podaní colných vyhlásení a predbežných colných vyhlásení v režime vývoz, dovoz a tranzit, ďalej elektronické podávanie a prijímanie správ pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane v rámci systému EMCS a zároveň budú nedostupné všetky vyššie uvedené systémy ako aj ostatné  systémy prepojené na systém CREG.

 

V prípade potreby informácií ohľadne dostupnosti systémov bude možné kontaktovať zamestnancov oddelenia správy aplikačných služieb, Odboru správy IS, Sekcie informatiky na telefónnom čísle technického helpdesku  (tel. číslo - 0907 702 047), resp. helpdesky pre systémy, ktorých sa dotýka predmetná odstávka colných systémov.

(12. 01. 2018)

Archív tlačových správ