Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
3

Z krajín V4 obstál daňový systém Slovenska najlepšie

Bratislava – 29.11.2017: V hodnotení daňového systému Slovensko obsadilo v rebríčku 190 krajín 49. priečku. Vyplýva to zo štúdie Paying Taxes 2018, ktorú vydáva skupina Svetovej banky a poradenská spoločnosť PwC.  

V porovnaní s minuloročnou štúdiou Slovensko predbehlo Českú republiku a Poľsko. Slovensko totiž v minulom ročníku štúdie obsadilo 56. priečku v celkovom hodnotení systému platenia daní, Poľsko 47. priečku, Česká republika 53. priečku a Maďarsko až 77. priečku. Tohtoročná štúdia priniesla Slovensku 49. miesto, Poľsko obsadilo 51. priečku, Česká republika 53. priečku rovnako ako minulý rok a Maďarsko sa prepadlo až na 93. priečku. Oproti vlaňajšej analýze tak slovenský daňový systém zaznamenal posun nahor o 7 miest. Slovensko preto v porovnaní s krajinami Vyšehradskej štvorky (V4) obstálo najlepšie. 

Štúdia Paying Taxes 2018 vychádza z informácií o všetkých daniach a odvodoch, ktoré musí stredne veľká firma zaplatiť v danom roku. Takisto zohľadňuje aj administratívnu záťaž pri správe a platení daní a riešení procesov po splnení si daňových povinností. Rebríček sa zostavuje vždy podľa legislatívy platnej ku koncu roku, v tomto prípade roku 2016. Porovnáva sa viacero parametrov - celkový čas potrebný na splnenie daňových povinností, čas nevyhnutný na administratívu korporátnej dane, odvodov zo mzdy a spotrebnej dane, celkové daňové zaťaženie a pod.

(29. 11. 2017)

Archív noviniek