Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 14

Finančná správa a BREXIT

Vlajka Spojeného kráľovstvaBREXITSpojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sa rozhodlo opustiť Európsku úniu podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Toto rozhodnutie zavŕšilo prijatie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ Spojeným kráľovstvom a aj Európskou úniou.

Na základe tejto dohody BREXIT vstupuje do platnosti 31. januára 2020 (vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ) a od 1. februára 2020 sa stalo Spojené kráľovstvo tretím štátom. Od tohto dňa tak začalo plynúť prechodné obdobie do 31. decembra 2020 vrátane, počas ktorého sa budú obe strany snažiť prijať dohodu o budúcich vzťahoch medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou zahŕňajúcu aj dohodu o voľnom obchode.

Počas prechodného obdobia de facto zostávajú podmienky vzájomných vzťahov pre občanov ako aj hospodárske subjekty nemenné.

Hospodárske subjekty môžu počas prechodného obdobia vyvážať svoje výrobky do Spojeného kráľovstva a dovážať produkty zo Spojeného kráľovstva a poskytovať a prijímať služby v rovnakom režime ako doteraz (počas členstva Spojeného kráľovstva v EÚ), teda bez dodatočných obmedzení, s existujúcimi a stále platnými certifikátmi a licenciami. Bez obmedzení môžu cestovať, nakupovať a prevážať tovar aj občania - nepodnikatelia. Takáto obchodná výmena nepodlieha clám, dovozným kvótam ani dodatočnému daňovému režimu, či iným prekážkam.

V každodennej realite sa teda nič nezmení, keďže Spojené kráľovstvo ostane v obchodnej a hospodárskej oblasti viazané pravidlami jednotného vnútorného trhu EÚ.

Prechodné obdobie, počas ktorého sa nemenia podmienky vzájomných vzťahov pre občanov a hospodárske subjekty medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou trvá od 1.2.2020 do 31.12.2020.

BREXITPrípadné zmeny vo vzájomných vzťahoch budú závisieť od dohody o budúcich vzťahoch medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou po ukončení prechodného obdobia. Ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať v závislosti od aktuálneho vývoja situácie.