Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Metodické pokyny

V tejto časti sú zverejnené dokumenty pre kategóriu Dane z oblasti Metodické pokyny a podoblasti Priame dane a účtovníctvo, Nepriame dane, Daň z motorových vozidiel, Miestne dane, ERP, Daňový proces, Medzinárodné zdaňovanie a Správne poplatky.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od – do).

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne 2x mesačne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov
Zobraziť

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 14/DZPaU/2021/MP – Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2021. Platný 29. 01. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 29. 01. 2021 29. 01. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 311,37 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
2 12/DZPaU/2021/MP – Metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Platný 22. 01. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 22. 01. 2021 22. 01. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 444,28 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
3 1/DZPaU/2021/MP – Metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Platný 04. 01. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 04. 01. 2021 01. 01. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 521,62 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
4 41/DZPaU/2020/MP - Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od začatia preddavkového obdobia v roku 2021 Platný 29. 12. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 29. 12. 2020 01. 01. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 198,81 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
5 22/DZPaU/2020/MP - Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Platný 09. 06. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 09. 06. 2020 09. 06. 2020 30. 06. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 266,22 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
6 23/DZPaU/2019/MP – MP k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby od začatia nového preddavkového obdobia v roku 2020 podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Platný 02. 12. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 02. 12. 2019 01. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 201,72 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
7 18/DzPaU/2019/MP – Metodický pokyn k vybraným problémom, ktoré súvisia s obchodným majetkom fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Platný 11. 11. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 11. 11. 2019 11. 11. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 490,11 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
8 Metodický pokyn k uplatneniu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Platný 09. 10. 2018 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 09. 10. 2018 09. 10. 2018
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 261,90 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
9 Metodický pokyn k deleniu príjmov a výdavkov fyzických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Platný 28. 09. 2018 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 28. 09. 2018 28. 09. 2018
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 253,57 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
10 Metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a) a podľa § 6 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Platný 29. 12. 2017 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 29. 12. 2017 01. 01. 2018
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 276,24 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: