Preskočiť na hlavný obsah

Metodické pokyny

V tejto časti sú zverejnené dokumenty pre kategóriu Dane z oblasti Metodické pokyny a podoblasti Priame dane a účtovníctvo, Nepriame dane, Daň z motorových vozidiel, Miestne dane, ERP, Daňový proces, Medzinárodné zdaňovanie a Správne poplatky.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od – do).

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne 2x mesačne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Zobraziť

Výsledky vyhľadávania

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 20/DZPaU/2022/MP - Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu stravného do daňových výdavkov daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov do daňových výdavkov tohto daňovníka Platný 25. 08. 2022 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 25. 08. 2022 01. 09. 2022
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 499,20 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
2 12/DZPaU/2022/MP - Metodický pokyn k zdaniteľnosti príjmu zamestnanca plynúceho za použitie náradia, zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce zamestnanca a k zahrnutiu výdavkov na tento príjem do daňových výdavkov zamestnávateľa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Platný 06. 05. 2022 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 06. 05. 2022 06. 05. 2022
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 438,48 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
3 1/DZPaU/2022/MP - Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2022 Platný 05. 01. 2022 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 05. 01. 2022 01. 01. 2022
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 345,85 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
4 47/DZPaU/2021/MP – Metodický pokyn k postupu pri určovaní mikrodaňovníka - právnickej osoby podľa § 2 písm. w) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2021 a k súvisiacim osobitným postupom Platný 30. 12. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 30. 12. 2021 30. 12. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 474,15 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
5 46/DZPaU/2021/MP - Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od začatia preddavkového obdobia v roku 2022 Platný 22. 12. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 22. 12. 2021 01. 01. 2022
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 193,44 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
6 45/DZPaU/2021/MP – Metodický pokyn k uplatňovaniu špecifických legislatívnych úprav určených pre mikrodaňovníka - fyzickú osobu, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Platný 22. 12. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 22. 12. 2021 21. 12. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 347,69 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
7 24/DZPaU/2021/MP - Metodický pokyn k uplatňovaniu nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Platný 15. 03. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 15. 03. 2021 15. 03. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 255,48 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
8 12/DZPaU/2021/MP – Metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Platný 22. 01. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 22. 01. 2021 22. 01. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 444,28 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
9 1/DZPaU/2021/MP – Metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Platný 04. 01. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 04. 01. 2021 01. 01. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 521,62 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
10 41/DZPaU/2020/MP - Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od začatia preddavkového obdobia v roku 2021 Platný 29. 12. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 29. 12. 2020 01. 01. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 198,81 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: