Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Metodické usmernenia

V tejto časti sú zverejnené dokumenty pre kategóriu Dane z oblasti Metodické usmernenia a podoblasti Priame dane a účtovníctvo, Nepriame dane, Daň z motorových vozidiel, Miestne dane, ERP, Daňový proces, Medzinárodné zdaňovanie a Správne poplatky.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový    - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný  - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy.

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Položky filtra

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov dokumentu
Zobraziť dokumenty:

Dátum
P.č. Názov dokumentu Typ veľkosť súboru Stav Dátum publikovania Dátum platnosti od Dátum platnosti do Poznámka
1 Usmernenie k účtovaniu a odpisovaniu hnuteľnej a nehnuteľnej kultúrnej pamiatky [.pdf; 139,59 KB; nové okno] Platné 15. 11. 2017 15. 11. 2017
2 Usmernenie k povinnostiam obchodných spoločností podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktoré sa zrušujú s likvidáciou [.pdf; 313,65 KB; nové okno] Platné 05. 09. 2017 05. 09. 2017
3 Usmernenie k spätnému finančnému prenájmu z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov [.pdf; 235,64 KB; nové okno] Platné 05. 09. 2017 05. 09. 2017
4 Usmernenie k priebežnej účtovnej závierke [.pdf; 403,10 KB; nové okno] Platné 12. 05. 2017 12. 05. 2017
5 Usmernenie k postupu pri odpočte daňovej straty v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby č. MF/017084/2015-721 podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. v zdaňovacom období, ktoré končí v roku 2017 [.pdf; 107 kB; nové okno] Platné 28. 02. 2017 28. 02. 2017
6 Usmernenie k zaradeniu príjmov športovcov alebo športových odborníkov medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e) a k uplatňovaniu sponzorského do daňových výdavkov sponzora podľa § 17 ods. 19 písm. h) ZDP počas prechodného obdobia do dobudovania Informačného systému športu [.pdf; 180 kB; nové okno] Platné 28. 02. 2017 28. 02. 2017
7 Usmernenie k uplatňovaniu daňových výdavkov pri čerpaní dotácie z Audiovizuálneho fondu [.pdf; 185 kB; nové okno] Platné 28. 02. 2017 28. 02. 2017
8 Usmernenie k uplatneniu poistného na verejné zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie pri výpočte základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti u daňovníka s príjmami z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu [.pdf; 213 kB; nové okno] Platné 20. 01. 2017 20. 01. 2017
9 Usmernenie k zmene zatriedenia účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva do inej veľkostnej skupiny podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov [.pdf; 294 kB; nové okno] Platné 19. 04. 2016 19. 04. 2016
10 Usmernenie k oslobodeniu členských príspevkov prijatých poľovníckou organizáciou od dane z príjmov právnickej osoby podľa § 13 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov [.pdf; 165 kB; nové okno] Platné 19. 04. 2016 19. 04. 2016
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku:


Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore