Preskočiť na hlavný obsah

Metodické usmernenia

V tejto časti sú zverejnené dokumenty pre kategóriu Dane z oblasti Metodické usmernenia a podoblasti Priame dane a účtovníctvo, Nepriame dane, Daň z motorových vozidiel, Miestne dane, ERP, Daňový proces, Medzinárodné zdaňovanie a Správne poplatky.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od – do).

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne 2x mesačne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Zobraziť

Výsledky vyhľadávania

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 13/DZPaU/2022/I - Informácia k účtovaniu rozdielov vzniknutých z dôvodu zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti Nový 17. 05. 2022 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Nový 17. 05. 2022 17. 05. 2022
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 354,55 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
2 9/DZPaU/2022/MU - Usmernenie k povinnosti obchodných spoločností a družstiev mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve za účtovné obdobie, ktoré začalo v roku 2021 Platný 12. 04. 2022 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 12. 04. 2022 12. 04. 2022
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 314,69 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
3 8/DZPaU/2022/MU k zdaňovaniu príspevku za ubytovanie odídenca poskytnutého podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príspevku za ubytovanie poskytnutého podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov Platný 07. 04. 2022 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 07. 04. 2022 07. 04. 2022
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 161,31 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
4 4/DZPaU/2022/I - Informácia k účtovaniu zálohovaných jednorazových obalov v podvojnom účtovníctve u výrobcu, ktorý uvádza na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch, u distribútora týchto obalov a u konečného používateľa Platný 20. 01. 2022 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 20. 01. 2022 20. 01. 2022 aktualizácia máj 2022
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 440,49 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
5 Informácia č. 40/DZPaU/2021/I - pre zamestnávateľov o daňových aspektoch povinnosti zabezpečiť testovanie zamestnancov na ochorenie COVID-19 Platný 07. 12. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 07. 12. 2021 07. 12. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 301,95 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
6 33/DZPaÚ/2021/MU - Usmernenie k účtovaniu odpisov dlhodobého hmotného majetku pri prerušení ich uplatňovania podľa zákona o dani z príjmov Platný 09. 09. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 09. 09. 2021 09. 09. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 363,70 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
7 27/DZPaU/2021/MU – Usmernenie k povinnosti obchodných spoločností a družstiev mať overenú účtovnú závierku audítorom podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve za účtovné obdobie, ktoré začalo v roku 2020 Platný 27. 05. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 27. 05. 2021 27. 05. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 321,34 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
8 21/DZPaU/2021/MU - Usmernenie k zisťovaniu základu dane alebo daňovej straty v súvislosti s dotáciami plynúcimi daňovníkovi, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Platný 04. 03. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 04. 03. 2021 04. 03. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 245,53 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
9 22/DzPaU/2021/MU - Usmernenie k zisťovaniu základu dane alebo daňovej straty v súvislosti s prijatými plneniami podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou a pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. Platný 03. 03. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 03. 03. 2021 03. 03. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 244,85 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
10 Usmernenie č. 18/DZPaU/2021/MU k vymedzeniu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania 15 % sadzby dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Platný 11. 02. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 11. 02. 2021 11. 02. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 167,83 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: