Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
3

Metodické usmernenia

V tejto časti sú zverejnené dokumenty pre kategóriu Dane z oblasti Metodické usmernenia a podoblasti Priame dane a účtovníctvo, Nepriame dane, Daň z motorových vozidiel, Miestne dane, ERP, Daňový proces, Medzinárodné zdaňovanie a Správne poplatky.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od – do).

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať  do súboru typu .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Položky filtra

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov dokumentu
Zobraziť dokumenty:

Dátum
P.č. Názov dokumentu Typ veľkosť súboru Stav Dátum publikovania Dátum platnosti od Dátum platnosti do Poznámka
1 Usmernenie k zaradeniu príjmu profesionálneho športovca, ktorý vykonáva šport v kolektívnych športoch [.pdf; 114,50 KB; nové okno] Platné 25. 06. 2018 25. 06. 2018
2 Usmernenie k zostaveniu účtovnej závierky a podávaniu daňového priznania rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou Slovenskej akadémie vied, ktorá sa transformovala na verejnú výskumnú inštitúciu [.pdf; 246,07 KB; nové okno] Platné 14. 06. 2018 14. 06. 2018
3 Informácia k postupu účtovnej jednotky pri zmene zatriedenia z malej účtovnej jednotky na veľkú účtovnú jednotku [.pdf; 319,21 KB; nové okno] Platné 03. 05. 2018 03. 05. 2018
4 Usmernenie k účtovaniu a odpisovaniu hnuteľnej a nehnuteľnej kultúrnej pamiatky [.pdf; 139,59 KB; nové okno] Platné 15. 11. 2017 15. 11. 2017
5 Usmernenie k povinnostiam obchodných spoločností podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktoré sa zrušujú s likvidáciou [.pdf; 313,65 KB; nové okno] Platné 05. 09. 2017 05. 09. 2017
6 Usmernenie k spätnému finančnému prenájmu z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov [.pdf; 235,64 KB; nové okno] Platné 05. 09. 2017 05. 09. 2017
7 Usmernenie k priebežnej účtovnej závierke [.pdf; 403,10 KB; nové okno] Platné 12. 05. 2017 12. 05. 2017
8 Usmernenie k postupu pri odpočte daňovej straty v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby č. MF/017084/2015-721 podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. v zdaňovacom období, ktoré končí v roku 2017 [.pdf; 107 kB; nové okno] Platné 28. 02. 2017 28. 02. 2017
9 Usmernenie k zaradeniu príjmov športovcov alebo športových odborníkov medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e) a k uplatňovaniu sponzorského do daňových výdavkov sponzora podľa § 17 ods. 19 písm. h) ZDP počas prechodného obdobia do dobudovania Informačného systému športu [.pdf; 180 kB; nové okno] Platné 28. 02. 2017 28. 02. 2017
10 Usmernenie k uplatňovaniu daňových výdavkov pri čerpaní dotácie z Audiovizuálneho fondu [.pdf; 185 kB; nové okno] Platné 28. 02. 2017 28. 02. 2017
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: