Preskočiť na hlavný obsah

Podávanie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve

V tejto sekcii sú v bodoch popísané možnosti prístupu k službe, stručný popis vybavenia služby:

 1. Popis služby: Služba umožňuje pre autorizovaných užívateľov podať účtovnú závierky v jednoduchom účtovníctve a dokumenty tvoriace jej náležitosti (prílohy). Portál finančnej správy (PFS) poskytuje plnú interaktívnosť služby pri vypĺňaní daňového priznania. Pri elektronickom podaní systém automatizovane vystavuje akceptovateľné potvrdenie o podaní daňového priznania od správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, pre daňový subjekt.
 2. Komu je služba určená: Služba je určená podnikateľom.
 3. Za akým účelom služba slúži: Služba umožňuje podávanie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve.
 4. Spôsob použitia služby: Služba sa dá realizovať elektronicky prostredníctvom špecializovaného portálu finančnej správy. Elektronická služba patrí medzi autorizované elektronické služby, ktoré sú používateľovi dostupné až po úspešnom prihlásení sa používateľa na PFS. Po prihlásení je možné pracovať v prostredí portálu finančnej správy (PFS) prostredníctvom osobnej internetovej zóny používateľa (OIZ).

  Služba umožňuje pre prihláseného používateľa podávanie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a dokumenty tvoriace ich náležitosti (prílohy). Pri vypĺňaní formulára sú automatizovane predvyplnené identifikačné údaje o daňovom subjekte, resp. platiteľovi dane.

  URL volania služby zobrazí používateľovi prednastavenú množinu formulárov pre Účtovné dokumenty, kde si používateľ má možnosť vybrať podskupinu Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva a ďalšiu úroveň podskupiny Účtovná závierka podnikateľskej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva a formulár platný pre zdaňovacie obdobie, za ktoré chce uskutočniť podanie, napr. „Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky (účinná od 31.12.2014)“.

 5. Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno, služba vyžaduje autentifikáciu. Na použitie elektronickej verzie služby je potrebné prihlásenie na ústrednom portáli verejnej správy pomocou eID (Občiansky preukaz s elektronickým čipom), alebo prihlásenie na špecializovanom portáli finančnej správy prostredníctvom eID, KEP (Kvalifikovaný elektronický podpis), alebo Identifikátora a hesla.
 6. Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP/EZ: Áno, služba vyžaduje autorizáciu, je umožnené použiť autorizáciu prostredníctvom KEP, alebo prostredníctvom EZ (elektronickou značkou).
 7. Je služba spoplatňovaná: Nie, služba nie je spoplatňovaná.
 8. Spôsob použitia verejne dostupnej služby: Formulár priznania je možné vyplniť aj v prípade, ak používateľ nie je prihlásený na portáli PFS. V tom to prípade si používateľ môže vyplnený formulár uložiť do počítača a po prihlásení do PFS ho podpísať a odoslať, alebo ho vytlačiť. Formulár je dostupný cez Link na verejne dostupnú službu, kde je možné zoznam upraviť podľa Vyhľadávacích kritérií.
 9. URL volania služby: https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/UCT_PU, resp. https://pfs.iam.financnasprava.sk/prez/idp/login?appId=PFS&useDefault=false&returnUrl=https%3A%2F%2Fwww.financnasprava.sk%2Fsk%2Fosobna-internetova-zona%2Fkatalogy%2Fkatalog-formularov%2F_%2FUCT_PU
 10. Link na verejne dostupnú službu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-formularov
 11. Link na papierovú verziu formulára služby: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-vzorov-tlaciv
 12. Ďalšie doplňujúce informácie o službe: Viac informácií o elektronickej službe je dostupných v dokumente "Používateľskej príručke elektronických služieb projektu Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová" [.pdf; 8,61 MB; nové okno], ktorá sa nachádza v časti Príručky, návody a videonávody.