Preskočiť na hlavný obsah
Server 12

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň alebo registračné číslo, druh registrácie, dátum registrácie a dátum, ku ktorému došlo k zmene druhu registrácie pre daň z pridanej hodnoty.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML a CSV sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 29.6.2020
IČ DPHMeno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osobyObecPSČUlica čísloDruh registrácie podľa zákona o DPH
SK1020000025 Bartolomej Janok Sačurov 09413 Davidovská 315 §4
SK1020000058 Marián Bratko Matiaška 09431 13 §4
SK1020000135 JUDr. Beáta Krausová Vranov nad Topľou 09301 Lúčna 825/10 §4
SK1020000146 Jaroslav Kačmár Vranov nad Topľou 09301 Lúčna 819/15 §4
SK1020000179 Michal Fober Vranov nad Topľou 09301 Sídlisko juh 1057/7 §4
SK1020000212 Pavol Popaďak Sečovská Polianka 09414 Hlavná 115/129 §7a
SK1020000223 Ján Semko Nižný Hrabovec 09421 150 §4
SK1020000289 Anton Andrijko Vlača 09431 75 §4
SK1020000300 Alexander Muška Drienov 08204 Revolučná 68/22 §4
SK1020000311 Helena Hlavatá Vranov nad Topľou 09301 Mlynská 1485 §4

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: