Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre spotrebné dane

Podľa § 52 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre spotrebné dane. V zozname je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo, registračné číslo a druh registrácie.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 28.7.2021
Registračné čísloIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloDruh daneDruh daňového subjektuDátum registrácie
SK58741300006 11753226 Branislav Skukálek - AUTOSERVICE Trnava, 91701 Štefana Moyzesa 45 Elektrina Platiteľ dane - elektrina 01.08.2013
SK66731400001 00586374 "E K O P R O G R E S" - výrobné družstvo Trenčín 91105 Zamarovská 260, Zamarovce Elektrina Platiteľ dane - elektrina 03.02.2014
SK52010400073 34147713 "MODRÝ STROM", s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 Záhradnícka 93 Lieh Prevádzkovateľ daňového skladu 04.05.2004
SK62731100023 45918643 1. FVE HUMENNÉ s.r.o. Poprad 05801 Dostojevského 4532/67 Elektrina Platiteľ dane - elektrina 16.08.2011
SK52000800103 31395783 1. Tatranská, akciová spoločnosť Štrbské Pleso 05985 K vodopádom 4051 Elektrina Oprávnený spotrebiteľ elektriny 08.07.2008
SK60691100029 45551367 1.Fotovoltaická, s.r.o. Žilina 01001 Dolné Rudiny 15 Elektrina Platiteľ dane - elektrina 28.10.2011
SK61820900003 44752211 1970, s.r.o. Nitra 94901 Štiavnická 17 Lieh Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu 28.08.2009
SK62731100024 45918686 2. FVE HUMENNÉ s.r.o. Poprad 05801 Dostojevského 4532/67 Elektrina Platiteľ dane - elektrina 16.08.2011
SK56521000001 43913075 2P, s. r. o. Košice Košice 04001 Nám. L. Novomeského 3/1225 Víno Oprávnený príjemca - opakovaný 18.03.2010
SK52741200089 35947608 3U s.r.o. Bratislava 82109 Ružová dolina 25 Elektrina Platiteľ dane - elektrina 30.07.2012

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku