Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre spotrebné dane

Podľa § 52 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre spotrebné dane. V zozname je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo, registračné číslo a druh registrácie.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 21.3.2023
Registračné čísloIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloDruh daneDruh daňového subjektuDátum registrácie
SK58712300010 31411665 A + Z Rišňovský, Halász, s.r.o. Veľké Úľany 92522 Priemyselná 2 Lieh Schválený príjemca 27.02.2023
SK56001100072 36589641 A R B Trade s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82103 Seberíniho 1 Elektrina Platiteľ dane - elektrina 19.08.2011
SK56001000019 36773948 A STEEL s.r.o. Košice 04011 Popradská 56/B Elektrina Platiteľ dane - elektrina 14.12.2010
SK61592200002 51478242 aael s. r. o. Želiezovce 93701 Komenského 663/20 Elektrina Platiteľ dane - elektrina 21.07.2022
SK52741100035 44970013 AB Gama s. r. o. Bratislava 81103 Panenská 18 Elektrina Platiteľ dane - elektrina 09.05.2011
SK60761200003 46101365 AB SOLAR, s.r.o. Dolný Kubín 02601 Martina Hattalu 2159/38 Elektrina Platiteľ dane - elektrina 24.02.2012
SK60001300001 36442071 ABAKE spol. s. r.o. Martin 03601 Kollárova 73 Víno Oprávnený príjemca - opakovaný 21.03.2013
SK52002300001 36683973 ABAXA spol. s r.o. Bratislava 82105 Konopná 16 Víno Oprávnený príjemca - opakovaný 11.03.2023
SK52741500004 44946031 AB&B, s. r. o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Einsteinova 19 Elektrina Platiteľ dane - elektrina 24.02.2015
SK51610800054 36622036 ABILITY, s.r.o. Žiar nad Hronom 96501 Šášovské Podhradie 211 Zemný plyn Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu 27.11.2008

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku