Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre spotrebné dane

Podľa § 52 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre spotrebné dane. V zozname je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo, registračné číslo a druh registrácie.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Posledná aktualizácia dát: 21. 9. 2023
Registračné čísloIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloDruh daneDruh daňového subjektuDátum registrácie
SK58712300010 31411665 A + Z Rišňovský, Halász, s.r.o. Veľké Úľany 92522 Priemyselná 2 Lieh Schválený príjemca 27.02.2023
SK56001100072 36589641 A R B Trade s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82103 Seberíniho 1 Elektrina Platiteľ dane - elektrina 19.08.2011
SK56001000019 36773948 A STEEL s.r.o. Košice 04011 Popradská 56/B Elektrina Platiteľ dane - elektrina 14.12.2010
SK61592200002 51478242 aael s. r. o. Želiezovce 93701 Komenského 663/20 Elektrina Platiteľ dane - elektrina 21.07.2022
SK52741100035 44970013 AB Gama s. r. o. Bratislava 81103 Panenská 18 Elektrina Platiteľ dane - elektrina 09.05.2011
SK60761200003 46101365 AB SOLAR, s.r.o. Dolný Kubín 02601 Martina Hattalu 2159/38 Elektrina Platiteľ dane - elektrina 24.02.2012
SK60001300001 36442071 ABAKE spol. s. r.o. Martin 03601 Kollárova 73 Víno Oprávnený príjemca - opakovaný 21.03.2013
SK52002300001 36683973 ABAXA spol. s r.o. Bratislava 82105 Konopná 16 Víno Oprávnený príjemca - opakovaný 11.03.2023
SK52741500004 44946031 AB&B, s. r. o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Einsteinova 19 Elektrina Platiteľ dane - elektrina 24.02.2015
SK51642300019 36622036 ABILITY, s.r.o. Žiar nad Hronom 96501 Šášovské Podhradie 211 Elektrina Platiteľ dane - elektrina 12.04.2023

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku