Preskočiť na hlavný obsah
Server W1

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre spotrebné dane

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre spotrebné dane zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, registračné číslo, druh registrácie a dátum registrácie.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam daňových subjektov registrovaných pre spotrebné dane pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML a CSV sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 17.4.2021
Registračné čisloIČONázov subjektuObecPSČUlica čísloDruh dane - NázovDruh dane - SkratkaDruh daňového subjektu - NázovDruh daňového subjektu - SkratkaDátum registrácie
SK51000900001 44724098 IMPREX, s.r.o. Rimavská Sobota 97901 Čerenčianska 4410 Lieh LH Oprávnený príjemca - opakovaný OPO 15.07.2009
SK51000900001 44724098 IMPREX, s.r.o. Rimavská Sobota 97901 Čerenčianska 4410 Víno VN Oprávnený príjemca - opakovaný OPO 29.06.2009
SK51000900002 32619634 Ján Kocúr - BEST market Lučenec 98401 Ulica továrenská 317/1 Víno VN Oprávnený príjemca - opakovaný OPO 03.09.2009
SK51000900003 36352802 Banskobystrický pivovar, a.s. Banská Bystrica 97405 Sládkovičova 37 Pivo PV Prevádzkovateľ daňového skladu PDS 01.10.2009
SK51001000001 44512651 VINDEVIE, s.r.o. Rimavská Sobota 97901 Potravinárska č. 10 Víno VN Prevádzkovateľ daňového skladu PDS 01.02.2010
SK51001000004 36814288 VK SUMA, s.r.o. Veľký Krtíš 99001 Osloboditeľov 27 Víno VN Oprávnený príjemca - opakovaný OPO 19.02.2010
SK51001000005 45262721 NAWARA s.r.o. Banská Belá 96615 Banská Belá 49 Minerálny olej MO Oprávnený príjemca - opakovaný OPO 26.02.2010
SK51001000007 45520097 SEBO TRADE s.r.o. Vinica 99128 Cesta Slobody 1656 Víno VN Oprávnený príjemca - opakovaný OPO 25.05.2010
SK51001000010 41859014 Michaela Tiralová - KONGO Rimavská Sobota 97901 Tomašovská 2 Lieh LH Oprávnený príjemca - opakovaný OPO 25.11.2010
SK51001000011 34789871 Ján Machovič EDEN Krupina 96301 Priemyselná 2443 Víno VN Oprávnený príjemca - opakovaný OPO 08.12.2010

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: