Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
8

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre spotrebné dane

Podľa § 52 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre spotrebné dane. V zozname je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo, registračné číslo a druh registrácie.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Pokým potrebujete úplný zoznam daňových subjektov pre spotrebné dane pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátov XML alebo CSV sa nachádzajú  v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 11.12.2018
Registračné čísloNázov subjektuObecPSČUlica čísloDruh daneDruh daňového subjektu
NázovSkratkaNázovSkratka
SK51000900001 IMPREX, s.r.o. Rimavská Sobota 979 01 Povstania 3/1677 Lieh LH Oprávnený príjemca - opakovaný OPO
SK51000900001 IMPREX, s.r.o. Rimavská Sobota 979 01 Povstania 3/1677 Víno VN Oprávnený príjemca - opakovaný OPO
SK51000900002 Ján Kocúr - BEST MARKET Lučenec 984 01 Ulica Letná 4928/10 Víno VN Oprávnený príjemca - opakovaný OPO
SK51000900003 Banskobystrický pivovar, a.s. Banská Bystrica 974 05 Sládkovičova 37 Pivo PV Prevádzkovateľ daňového skladu PDS
SK51001000001 VINDEVIE, s.r.o. Rimavská Sobota 979 01 Potravinárska č. 10 Víno VN Prevádzkovateľ daňového skladu PDS
SK51001000004 VK SUMA, s.r.o. Veľký Krtíš 990 01 Osloboditeľov 27 Víno VN Oprávnený príjemca - opakovaný OPO
SK51001000005 NAWARA s.r.o. Banská Belá 966 15 Banská Belá 49 Minerálny olej MO Oprávnený príjemca - opakovaný OPO
SK51001000007 SEBO TRADE s.r.o. Vinica 991 28 Cesta Slobody 1656 Víno VN Oprávnený príjemca - opakovaný OPO
SK51001000010 Michaela Tiralová - KONGO Rimavská Sobota 979 01 Tomašovská 2 Lieh LH Oprávnený príjemca - opakovaný OPO
SK51001000011 Ján Machovič EDEN Krupina 963 01 Priemyselná 2443 Víno VN Oprávnený príjemca - opakovaný OPO

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: