Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
3

Zoznam zakázaných webových sídiel a zoznam zakázaných čísiel

Zoznam zakázaných webových sídiel a zoznam zakázaných čísiel zostavuje a zverejňuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na základe ustanovenia § 85 odsek 2 zákona č. 30/2019 Z. z. [nové okno] o hazardných hrách v znení účinnom od 1. marca 2019 vždy v prvý pracovný deň v týždni podľa stavu k poslednému dňu predchádzajúceho týždňa na svojom webovom sídle.

Podľa § 99 ods. 38 prvá veta, Zoznam zakázaných webových sídiel podľa zákona účinného do 28. februára 2019 zostáva v platnosti a považuje sa za Zoznam zakázaných webových sídiel podľa zákona o HH v znení účinnom od 1. marca 2019.

Dokument: