Preskočiť na hlavný obsah

Legislatíva

Sekcia, v ktorej sa práve nachádzate, je určená pre tých, ktorí majú záujem zoznámiť sa s presným znením konkrétnych právnych predpisov. Prostredníctvom portálu finančnej správy sú Vám prezentované príslušné vnútroštátne právne predpisy SR ako aj právne predpisy EÚ súvisiace s colnou a daňovou oblasťou.

Aby sme Vám uľahčili orientáciu, sekciu sme rozdelili do nasledujúcich oblastí:

Portál finančnej správy sprostredkováva zobrazenie pôvodných a konsolidovaných znení právnych predpisov, ktoré sú účinné v ich aktuálnej časovej verzii. Právne predpisy z eZbierky sú sprístupňované prostredníctvom právneho a informačného portálu Slov-Lex [nové okno], ktorý prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

Právne predpisy EÚ vo formáte PDF sú sprístupňované z databázy EUR-Lex [nové okno], ktorá poskytuje bezplatný prístup k právu Európskej únie a ďalším verejným dokumentom. Databázu spravuje Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, ktorý koná v mene všetkých inštitúcií.

Hypertextové odkazy sú funkčné pri používaní prehliadačov podporujúcich štandard HTML5 so zapnutým JavaScriptom.

Finančná správa za zverejnené znenia právnych predpisov nezodpovedá.