Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam vnútroštátnych procesných právnych predpisov

Portál finančnej správy sprostredkováva zobrazenie pôvodných a konsolidovaných znení právnych predpisov, ktoré sú účinné v ich aktuálnej časovej verzii. Právne predpisy z eZbierky sú sprístupňované prostredníctvom právneho a informačného portálu Slov-Lex [nové okno], ktorý prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

Hypertextové odkazy sú funkčné pri používaní prehliadačov podporujúcich štandard HTML5 so zapnutým JavaScriptom.

Finančná správa za zverejnené znenia právnych predpisov nezodpovedá.

Zákon č. 563/2009 Z.z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 442/2012 Z. z. [nové okno] o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní,

Zákon č. 466/2009 Z. z. [nové okno] o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Vyhláška č. 378/2011 Z. z. [nové okno] o spôsobe označovania platby dane.