Preskočiť na hlavný obsah

Interné riadiace akty

Finančná správa bude v tejto sekcii zverejňovať vybrané interné predpisy a oznámenia. Cieľom je priniesť verejnosti informácie o fungovaní našej inštitúcie, ako aj napomôcť pri výklade niektorých legislatívnych ustanovení.

  • Nariadenie je interný riadiaci akt upravujúci postupy pri vykonávaní štátnej služby colníkov podľa zákona č. 200/1998 Z. z. [nové okno] o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov - dostupné cez filter na tejto stránke.
  • Smernica je interný riadiaci akt, ktorý určuje metódy, spôsoby, formy a postup vykonávania jednotlivých činností finančnej správy a vzťahy organizačných útvarov pri ich plnení - dostupné cez filter na tejto stránke.
  • Poriadok je interný riadiaci akt, ktorý komplexne upravuje vzťahy v príslušnej ucelenej oblasti, určuje štruktúru a základné pravidlá vnútorného poriadku - dostupné cez filter na tejto stránke.
  • Rozhodnutie je interný riadiaci akt, ktorý sa používa najmä pri organizačných opatreniach, ak sa zriaďujú, rozdeľujú alebo zrušujú organizačné útvary, pri menovaní poradných orgánov (komisie, výbory a pod.) - dostupné cez filter na tejto stránke.
  • Metodický pokyn je interný riadiaci akt, ktorým sa zabezpečuje jednotné uplatňovanie osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná, v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Metodický pokyn môže byť vydaný v prípade potreby aj v inej oblasti - dostupné cez filter na tejto stránke.
  • Oznámenie je interný informačný akt, v ktorom sú zverejňované skutočnosti, ktoré slúžia na zabezpečenie informačného toku vo finančnej správe, najmä za účelom oboznámenia colníkov a zamestnancov finančnej správy s cieľmi, plánovanými úlohami, uskutočnenými opatreniami jednorazového charakteru a legislatívnymi zmenami.
  • Príkaz je interný riadiaci akt určený štátnym zamestnancom a zamestnancom vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Ide o pokyny na realizáciu presne vymedzených úloh alebo cieľov, ktorých platnosť trvá počas ich plnenia.
  • Rozkaz ministra financií Slovenskej republiky

Zverejnené dokumenty majú informačný charakter.

Filter

Zobraziť

Výsledky vyhľadávania

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 Smernica č. 10/2020 o postupe a zásadách výberu zamestnancov na rekreačné pobyty Platný 17. 09. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 17. 09. 2021 16. 03. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 331,85 KB; nové okno] Osobný úrad
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 17. 09. 2021 16. 03. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 21,27 KB; nové okno] Osobný úrad
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 17. 09. 2021 16. 03. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 17,42 KB; nové okno] Osobný úrad
2 Rozhodnutie prezidenta finančnej správy č. 318/2019 - skratky hodností ozbrojených príslušníkov finančnej správy Platný 30. 12. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 30. 12. 2019 30. 12. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 119,21 KB; nové okno] Finančné riaditeľstvo SR
3 Smernica 251/2019 Dodatok č. 2 k Smernici prezidenta finančnej správy č. 4/2015 o Znaku finančnej Platný 14. 10. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 14. 10. 2019 14. 10. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 91,03 KB; nové okno] Finančné riaditeľstvo SR
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 23. 07. 2015 20. 04. 2015
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 118,06 KB; nové okno] Finančné riaditeľstvo SR
4 Smernica č. 246/2019 o previerkach fyzickej zdatnosti na zistenie telesnej Platný 08. 10. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 08. 10. 2019 08. 10. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 84,83 KB; nové okno] Finančné riaditeľstvo SR
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 16. 10. 2020 01. 11. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 81,80 KB; nové okno] Finančné riaditeľstvo SR
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 08. 10. 2019 08. 10. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 82,64 KB; nové okno] Finančné riaditeľstvo SR
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 08. 10. 2019 08. 10. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 80,84 KB; nové okno] Finančné riaditeľstvo SR
5 Poriadok č. 197/2019 Študijný poriadok Platný 20. 08. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 20. 08. 2019 01. 09. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 121,93 KB; nové okno] Osobný úrad
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 20. 08. 2019 01. 09. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 49,01 KB; nové okno] Osobný úrad
6 Poriadok č. 196/2019 Skúšobný poriadok Platný 20. 08. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 20. 08. 2019 01. 09. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 122,54 KB; nové okno] Osobný úrad
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 20. 08. 2019 01. 09. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 45,41 KB; nové okno] Osobný úrad
7 Smernica č. 135/2019 o oceňovaní vo finančnej správe Platný 27. 06. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 27. 06. 2019 01. 07. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 287,94 KB; nové okno] Finančné riaditeľstvo SR
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 27. 06. 2019 01. 07. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 71,99 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 27. 06. 2019 27. 06. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 81,62 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 27. 06. 2019 01. 07. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 223,00 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 27. 06. 2019 01. 07. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 209,06 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
8 Smernica č. 123/2019 o vydávaní povolení schválený hospodársky subjekt Platný 25. 06. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 25. 06. 2019 01. 07. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 445,31 KB; nové okno] Úrad pre vybrané hospodárske subjekty
9 Smernica č. 3/2019 o vydávaní povolení schválený hospodársky subjekt Platný 10. 01. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 10. 01. 2019 01. 01. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 1,04 MB; nové okno] Colný úrad Žilina
10 Nariadenie prezidenta finančnej správy č. 218/2018 upravujúce postup colných úradov pri dočasnom uskladnení tovaru Platný 21. 12. 2018 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 21. 12. 2018 01. 01. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 208,23 KB; nové okno] Odbor colný
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 21. 12. 2018 01. 01. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 49,39 KB; nové okno] Odbor colný
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 21. 12. 2018 01. 01. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 200,23 KB; nové okno] Odbor colný
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 21. 12. 2018 01. 01. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 204,52 KB; nové okno] Odbor colný
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 21. 12. 2018 01. 01. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 421,16 KB; nové okno] Odbor colný
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: