Preskočiť na hlavný obsah

Interné riadiace akty

Finančná správa bude v tejto sekcii zverejňovať vybrané interné predpisy a oznámenia. Cieľom je priniesť verejnosti informácie o fungovaní našej inštitúcie, ako aj napomôcť pri výklade niektorých legislatívnych ustanovení.

  • Nariadenie je interný riadiaci akt upravujúci postupy pri vykonávaní štátnej služby colníkov podľa zákona č. 200/1998 Z. z. [nové okno] o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov - dostupné cez filter na tejto stránke.
  • Smernica je interný riadiaci akt, ktorý určuje metódy, spôsoby, formy a postup vykonávania jednotlivých činností finančnej správy a vzťahy organizačných útvarov pri ich plnení - dostupné cez filter na tejto stránke.
  • Poriadok je interný riadiaci akt, ktorý komplexne upravuje vzťahy v príslušnej ucelenej oblasti, určuje štruktúru a základné pravidlá vnútorného poriadku - dostupné cez filter na tejto stránke.
  • Rozhodnutie je interný riadiaci akt, ktorý sa používa najmä pri organizačných opatreniach, ak sa zriaďujú, rozdeľujú alebo zrušujú organizačné útvary, pri menovaní poradných orgánov (komisie, výbory a pod.) - dostupné cez filter na tejto stránke.
  • Metodický pokyn je interný riadiaci akt, ktorým sa zabezpečuje jednotné uplatňovanie osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná, v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Metodický pokyn môže byť vydaný v prípade potreby aj v inej oblasti - dostupné cez filter na tejto stránke.
  • Oznámenie je interný informačný akt, v ktorom sú zverejňované skutočnosti, ktoré slúžia na zabezpečenie informačného toku vo finančnej správe, najmä za účelom oboznámenia colníkov a zamestnancov finančnej správy s cieľmi, plánovanými úlohami, uskutočnenými opatreniami jednorazového charakteru a legislatívnymi zmenami.
  • Príkaz je interný riadiaci akt určený štátnym zamestnancom a zamestnancom vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Ide o pokyny na realizáciu presne vymedzených úloh alebo cieľov, ktorých platnosť trvá počas ich plnenia.
  • Rozkaz ministra financií Slovenskej republiky
  • Politika je interný riadiaci akt, ktorý vychádza zo strategických, koncepčných a akčných plánov finančnej správy. Má vplyv na smerovanie ako aj na zmenu organizačného poriadku a organizačnej štruktúry organizačných útvarov finančnej správy, a zároveň ovplyvňuje procesy, postupy a činnosti, ktoré majú dopad na práva, povinnosti a zodpovednosti príslušníkov finančnej správy a zamestnancov vo verejnom záujme.

Zverejnené dokumenty majú informačný charakter.

Filter

Zobraziť

Výsledky vyhľadávania

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 Nariadenie prezidenta finančnej správy č. 218/2018 upravujúce postup colných úradov pri dočasnom uskladnení tovaru Platný 21. 12. 2018 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 21. 12. 2018 01. 01. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 208,23 KB; nové okno] Odbor colný
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 21. 12. 2018 01. 01. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 49,39 KB; nové okno] Odbor colný
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 21. 12. 2018 01. 01. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 200,23 KB; nové okno] Odbor colný
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 21. 12. 2018 01. 01. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 204,52 KB; nové okno] Odbor colný
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 21. 12. 2018 01. 01. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 421,16 KB; nové okno] Odbor colný
2 Nariadenie č. 6/2017 o používaní povolení na výkon kontroly vo vlaku pri vykonávaní colného dohľadu počas jazdy vo vlakoch osobnej železničnej dopravy Platný 10. 02. 2017 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 10. 02. 2017 03. 02. 2017
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 1,06 MB; nové okno] Odbor colný
3 Nariadenie prezidenta finančnej správy č. 35/2016 upravujúce colný dohľad pri preprave tovaru potrubím alebo vedením Platný 16. 12. 2016 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 16. 12. 2016 16. 12. 2016
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 2,01 MB; nové okno] Odbor colný
4 Nariadenie prezidenta finančnej správy č. 30/2016 o výzbroji Čestnej jednotky finančnej správy: Šable pre generálov a vyšších dôstojníkov finančnej správy M-2011 a colníckeho mečíka M-2011 SR Platný 08. 12. 2016 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 08. 12. 2016 01. 12. 2016
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 632,53 KB; nové okno] Finančné riaditeľstvo SR
5 Nariadenie prezidenta finančnej správy č. 29/2016 o Čestnej jednotke finančnej správy Platný 07. 12. 2016 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 07. 12. 2016 01. 12. 2016
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 2,50 MB; nové okno] Finančné riaditeľstvo SR
6 Nariadenie č. 22/2016 o používaní karnetu ATA Platný 30. 09. 2016 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 30. 09. 2016 30. 09. 2016
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 2,01 MB; nové okno] Odbor colný
7 Nariadenie prezidenta finančnej správy č. 23/2016 o uprednostnení fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím pri colnom konaní Platný 30. 09. 2016 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 30. 09. 2016 30. 09. 2016
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 341,43 KB; nové okno] Odbor colný
8 Nariadenie č. 20/2016 „Colná kontrola obsahu poštových zásielok, na ktoré sa vzťahuje listové tajomstvo“ Platný 23. 08. 2016 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 23. 08. 2016 01. 09. 2016
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 79,36 KB; nové okno] Odbor colný
9 Nariadenie č. 15/2014 o prekážkach brániacich voľnému pohybu tovaru Platný 22. 10. 2014 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 22. 10. 2014 22. 10. 2014
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 241,79 KB; nové okno] Odbor colný
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: