Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam vnútroštátnych právnych predpisov pre osobitné odvody

Portál finančnej správy sprostredkováva zobrazenie pôvodných a konsolidovaných znení právnych predpisov, ktoré sú účinné v ich aktuálnej časovej verzii. Právne predpisy z eZbierky sú sprístupňované prostredníctvom právneho a informačného portálu Slov-Lex [nové okno], ktorý prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

Hypertextové odkazy sú funkčné pri používaní prehliadačov podporujúcich štandard HTML5 so zapnutým JavaScriptom.

Finančná správa za zverejnené znenia právnych predpisov nezodpovedá.

Zákon č. 235/2012 Z. z. [nové okno] o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení č. 440/2012 Z. z.

Zákon č. 384/2011 Z. z. [nové okno] o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 233/2012 Z. z.