Preskočiť na hlavný obsah

Cigarety, tabak, drogy aj zbraň

MICHALOVCE – 20.10.2021: Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Michalovce zaznamenali v uplynulých dňoch niekoľko úspešných záchytov. Podarilo sa im zabrániť nelegálnemu dovozu tovaru aj finančným únikom na cle a daniach.

V mesiaci október zaznamenali príslušníci finančnej správy z Colného úradu Michalovce na hraničných priechodoch na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici aj vo vnútrozemí okrem bežných colných a daňových priestupkov a deliktov aj niekoľko pokusov o nezákonný dovoz vykazujúcich znaky trestných činov. Zaistili cigarety a tabak, ale našli aj zbraň a pervitín. Zabránili tak páchaniu trestnej činnosti aj finančným únikom na cle a daniach.

Začiatkom mesiaca v meste Trebišov hliadka zastavila a kontrolovala osobné motorové vozidlo. Pri kontrole bol využitý aj služobný pes vycvičený na detekciu pachových stôp omamných a psychotropných látok, ktorý v interiéri vozidla označil podozrivé miesta. Vo vozidle bola nájdená krátku zbraň aj malé priehľadné igelitové vrecúška a priehľadná platová tuba obsahujúce bielu kryštalickú látku. Nakoľko kontrolou boli zistené skutočnosti nasvedčujúce spáchanie trestného činu, bola na miesto privolaná policajná hliadka. Kontrolovaná osoba aj vozidlo boli odovzdané vyšetrovateľovi Odboru kriminálnej polície OR PZ Trebišov.

Na základe poznatkov z výkonu služby vykonali tento týždeň príslušníci colného úradu v spolupráci s príslušníkmi Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚ FS) súčinnostnú akciu v obci Leles. Počas tejto akcie poverený príslušník KÚ FS zabezpečil podľa platných daňových predpisov 7 800 kusov cigariet a 19,8 kg rezaného tabaku na fajčenie, ktoré neboli označené platnou kontrolnou známkou. Finančný únik v tomto prípade predstavoval sumu 2 676,84 eur. Nakoľko ide o trestný čin, boli zadržané osoby obmedzené na osobnej slobode a predvedené na pracovisko KÚ FS, kde boli vykonané potrebné procesné úkony. Vzhľadom na výšku škody bol z dôvodu vecnej príslušnosti prípad odovzdaný vyšetrovateľovi KÚ FS. V prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.

Na železnici v Maťovciach bol po minulotýždňovom záchyte 81 920 kusov cigariet v utorok 19.10.2021 zaznamenaný ďalší pokus o prepašovanie cigariet ukrytých v náklade voľne loženej neaglomerovanej železnej rudy. Aj tentokrát smeroval tovar naložený v 46 vagónoch od ukrajinského odosielateľa príjemcovi v SR. Na základe podozrenia detekovaného skenerom bola vykonaná úplná fyzická kontrola celej vlakovej súpravy sondážnymi tyčami a s pomocou služobného psa. V dvoch vagónoch boli ukryté cigarety v celkovom množstve 20 000 kusov. Všetky boli balené v spotrebiteľskom balení po 20 ks, v dĺžke tabakového povrazca do 80 mm vrátane, bez platnej slovenskej kontrolnej známky. Cigarety boli na spotrebiteľskom balení označené kontrolnou známkou DUTTY FREE ONLY. Finančný únik na cle a daniach bol v tomto prípade vyčíslený na 3 330,72 eur.

Prípad bol vzhľadom na podozrenie zo spáchania trestného činu postúpený vyšetrovateľovi KÚ FS, ktorý vedie trestné stíhanie pre prečin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označovanie tovaru, v danom čase voči doposiaľ neznámemu páchateľovi. Aj v tomto prípade hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(20. 10. 2021)

Archív noviniek