Preskočiť na hlavný obsah

Projekt eKasa postupuje podľa plánu

BRATISLAVA – 28.03.2019: Od 1. apríla 2019 štartuje v ostrej prevádzke projekt eKasa. Povinná k tomuto dátumu je iba pre podnikateľov, ktorým od tohto dátumu prvý raz vznikne povinnosť evidovať tržbu. Projekt postupuje podľa plánu. Finančná správa vydala už viaceré certifikácie pre výrobcov pokladničných programov a chránených dátových úložísk, ďalšie posudzuje. Podnikatelia postupne žiadajú o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient.

Už v pondelok sa začína ostrá prevádzka projektu eKasa. Ide o on-line pripojenie pokladníc na finančnú správu. Povinná k tomuto dátumu je pre iba podnikateľov, ktorým od tohto dátumu prvý raz vznikne povinnosť evidovať tržbu. Pre všetkých ostatných (súčasných) podnikateľov je online napojenie na finančnú správu do 1. júla 2019 dobrovoľné. Ide o súčasných podnikateľov, ktorí pred 1. aprílom 2019 už evidovali tržby, alebo súčasných podnikateľov, ktorí si otvoria po 1. apríli 2019 novú prevádzku, resp. budú chcieť novú pokladnicu do existujúcej prevádzky. Všetci títo môžu od apríla do konca júna aj naďalej používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo sa môžu rozhodnúť pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice. Povinní sú ich používať až najneskôr od 1. júla.

Každá online registračná pokladnica (ORP) bude mať svoj kód. Žiadosť o jeho pridelenie je možné od polovice marca posielať na finančnú správu. Finančná správa eviduje už viac ako 670 žiadostí o pridelenie kódu eKasa klient, rastie aj počet užívateľov, ktorí sa rozhodli využívať virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP). Finančná správa eviduje už takmer 300 žiadostí o pridelenie kódu pre VRP. VRP bude totiž automaticky bez ďalšieho zásahu podnikateľa spĺňať všetky zákonné podmienky účinné od 1.4.2019.

Kompletný postup prechodu na eKasu sprevádzaný grafickými ukážkami nájdu všetci podnikatelia priamo na portáli finančnej správy v časti eKasa - podnikatelia. Na portáli nájdu tiež zoznam certifikovaných dodávateľov online registračných pokladníc. Za posledné dni sa výrazne zvýšil počet certifikovaných riešení. Poskytovatelia, ktorí sú v zozname a získali certifikáciu, už môžu poskytovať podnikateľom pokladničné programy a chránené dátové úložiská, pretože spĺňajú zákonné podmienky ORP. Finančná správa posudzuje ďalšie žiadosti. V súčasnosti schválené a ďalšie testované riešenia by vedeli pokryť väčšinu súčasného trhu s pokladnicami, a to rovnomerne naprieč celým spektrom podnikateľov - malých podnikateľov, sektor HORECA, ale aj väčšie reťazce. Žiadne obavy v tomto smere preto nie sú opodstatnené.

Finančná správa navyše pravidelne informuje o postupe projektu. Zástupcovia finančnej správy sú v intenzívnej komunikácii nielen s výrobcami pokladničných riešení, ale taktiež aj s veľkými používateľmi ERP (veľkými reťazcami), s ktorými koordinujú plánovanie termínov pripojenia. Finančná správa okrem tlačových správ či špeciálnej podstránky na portáli finančnej správy pravidelne poskytuje podnikateľom informácie aj prostredníctvom zasielaných newsletterov (na cca 10 000 adries), k téme sa stretla Konzultačná rada prezidentky finančnej správy, o projekte informuje finančná správa pravidelne aj prostredníctvom médií. K šíreniu informácií využíva aj sociálne siete, informácie poskytuje podnikateľom aj na školeniach či odborných konferenciách. Pre nábehovú fázu projektu posilňuje finančná správa aj call centrum. Najnovšie v rámci projektu zaslala informatívne upozornenie – tzv. softwarning - takmer 200 000 používateľom elektronických registračných pokladníc a virtuálnych registračných pokladníc. V rámci komunikačnej kampane o projekte pripravuje ešte informačné letáky, plagáty, online chat s podnikateľmi či rozšírenie chatbotu finančnej správy práve o tému eKasa.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 185 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(28. 03. 2019)

Archív noviniek