Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Finančná správa na leteckých dňoch SIAF

BRATISLAVA – 22. 08. 2014: Posledný augustový víkend, 30. a 31. augusta 2014, sa opäť otvoria pre verejnosť brány letiska Sliač pri Banskej Bystrici. Na prestížnom leteckom podujatí Medzinárodné letecké dni SIAF 2014 aj tento rok nebude chýbať finančná správa. Návštevníkov čaká množstvo zaujímavých ukážok, zaistený tovar či falzifikáty výrobkov.

Jednou z atrakcií, ktoré sme návštevníkom pripravili, bude aj podomácky vyrobené zariadenie na výrobu liehu. Colníci ľudí poučia, že nie je pálenica ako pálenica. Návštevníkom tiež ukážeme zaujímavosti z práce colníkov a z daňovej histórie. Svoje umenie predvedie aj tento rok Čestná jednotka. Je to útvar finančnej správy, ktorý zabezpečuje rôzne reprezentačné akcie a dodáva im slávnostný vojenský charakter.

Lákadlom najmä pre deti bude aj možnosť vžiť sa do role colníka a vyskúšať si prácu na pobočke Colného úradu Pošta. Tým starším colníci vysvetlia, čo je dovolené a čo zakázané dovážať na územie EÚ v rámci poštovej prepravy. Samozrejme, nebude chýbať ani mobilný  RTG kontrolný inšpekčný systém.

Verejnosť si môže prezrieť aj zaistené rastliny, živočíchy a výrobky z nich, ktoré colníci zachytili v rámci dohovoru CITES. Je to celosvetový dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín „Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora“. Jeho cieľom je chrániť ohrozené druhy živočíchov a rastlín, aby ich ľudstvo nevyhubilo vplyvom bezohľadného získavania pre obchodné účely.

Návštevníci sa tiež budú môcť oboznámiť s históriou finančnej stráže v Československom pohraničí pred druhou svetovou vojnou. Príslušníci finančnej správy boli aj v jednotkách Stráže obrany štátu a Slovenskom národnom povstaní. Divákom priblížime výstroj a výzbroj colníkov a tiež hodnosti príslušníkov finančnej stráže. K dispozícií budú aj pečiatky, plomby či uniformy, v ktorých sa môžu odfotiť.

Podrobnejšie informácie o účasti FS na SIAF sú zverejnené aj na oficiálnej webovej stránke podujatia.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 136 kB]

(22. 08. 2014)

Archív noviniek