Preskočiť na hlavný obsah

V balíku z Izraela našli drogy

ŽILINA – 22.3.2024: Príslušníci finančnej správy na žilinskej vyclievacej pošte zachytili balík z Izraela, ktorý podľa popisu nachádzajúcom sa vnútri zásielky obsahoval lieky na liečbu ochorení a porúch štítnej žľazy. Okrem nich sa v zásielke našli aj tablety obsahujúce LSD, dovoz ktorých súvisí so spáchaním trestného činu. 

Na pošte v Žiline spozorneli príslušníci finančnej správy, keď sa im pod ruky dostala zásielka bez dokladov, ktorú poslal Izraelčan žene do Dubnice nad Váhom. Zásielku nesprevádzalo colné vyhlásenie a okrem údajov o odosielateľovi a príjemcovi, o ňom nemali na preclenie žiadne potrebné informácie.

Až po otvorení balíka sa kontrolujúci dozvedeli viac. Nachádzali sa v ňom 2 vrecká, pričom obe obsahovali tablety. Jedno bolo s popisom, podľa ktorého malo ísť o lieky na liečbu ochorení a porúch štítnej žľazy. Ďalšie vrecko zostalo záhadou, kým príslušníci finančnej správy nevykonali test na zistenie obsahu tovaru. A prišiel ho oňuchať

aj služobný pes vycvičený na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok. 

Oba sa zhodli na rovnakom výsledku. Pri tovare v nešpecifikovanom vrecku zistili prítomnosť zakázanej látky LSD.  Ide o drogu, pri užívaním ktorej dochádza k zmenám vo vnímaní a myslení človeka a vyššie dávky majú výrazný vplyv na jeho psychiku. 

Nakoľko zamestnanci vyclievacej pošty nadobudli podozrenie zo spáchania trestného činu, celú zásielku odovzdali na ďalšie konanie príslušníkom PZ.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(22. 03. 2024)

Archív noviniek