Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Trenčianski colníci na jarmokoch a festivaloch

TRENČÍN – 17. 10. 2014: Od júla do septembra trenčianski colníci kontrolovali dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Bolo zistených 35 prípadov porušení predpisov, colníci uložili pokuty v celkovej výške 7 640 eur.

Kontrolné akcie trenčianskych colníkov boli zamerané na letné jarmoky a festivaly v trenčianskom regióne. Pri vyhodnocovaní týchto kontrol je možné vyzdvihnúť fakt, že existujú akcie, pri ktorých pri kontrolných nákupoch nebolo zistené žiadne porušenie predpisov. Či tomu bolo tak v dôsledku avizovaných častých a pravidelných kontrol colníkov na jarmokoch a festivaloch nevieme, ale znamená to, že sa dá podnikať fér a zákonom predpísaným spôsobom.

Ani jarmoky ľudových remesiel či menšie spoločenské podujatia sa nevyhli kontrolám colníkov. Tu treba zdôrazniť, že nie každý predaj či poskytnutie služby podlieha povinnosti používať ERP. Ak napríklad remeselník alebo ľudový umelec (napríklad maliar, sochár), ktorý predáva svoje vlastné výrobky (vlastné diela, napríklad obrazy, sochy) na jarmoku a vykonáva svoju činnosť podľa autorského zákona, nie na základe živnostenského oprávnenia, teda nie je podnikateľ, nemusí evidovať prijatú tržbu v ERP. Ak je však remeselník živnostníkom, je povinný používať ERP aj keby predával len svoje vlastné výrobky. „V praxi sa stretávame s množstvom rôznych situácií a prípadov, každý sa preto posudzuje individuálne,“ doplnila Renáta Peťovská, hovorkyňa Colného úradu Trenčín.

Opätovne upozorňujeme na základné povinnosti predajcov v súvislosti s ERP: zaevidovanie tržby v ERP, vydanie pokladničného dokladu, vyobrazenie vzorového pokladničného dokladu pre kupujúcich na každom predajnom mieste, pokladničný doklad musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti, dostatočne presné pomenovanie tovarov alebo služieb, aby bolo možné rozlíšiť ich od iných predávaných tovarov alebo služieb.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 140 kB]

(17. 10. 2014)

Archív noviniek