Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Košická firma podozrivá z podvodov na DPH a DPPO

BRATISLAVA, 14.12.2018: Optimalizácia vlastnej daňovej povinnosti na dani z pridanej z hodnoty (DPH) a dani z príjmov právnickej osoby (DPPO) vo výške takmer štvrť milióna eur. To je výsledok operatívno-pátracej činnosti kriminalistov z Kriminálneho úradu finančnej správy.

Kriminálny úrad finančnej správy analytickou a operatívno-pátracou činnosťou získal informácie o pravdepodobnom porušovaní zákona o DPH spoločnosťami personálne a ekonomicky prepojenými na jedného podnikateľa z Košíc. Keďže kriminalisti mali podozrenie na možné pozmenenie, prípadne zničenie účtovných dokladov týchto spoločností, účtovné doklady zaistili.

Podľa doterajších zistení vyčíslili predbežnú škodu na 240 000 eur. Z doterajších zistení totiž vyplýva, že časť dokladov, na základe ktorých bola odpočítaná daň z pridanej hodnoty na vstupe a znížený základ pre výpočet dane z príjmu právnických osôb, je buď fiktívnych, alebo vôbec nešlo o náklady spojené s ich podnikaním.

Analýzou zaistených účtovných dokladov tiež zistili, že jedna spoločnosť pravidelne nakupuje služby od personálne a majetkovo prepojenej druhej spoločnosti za neobvykle vysoké fixné ceny, najmä napríklad prenájom dopravných prostriedkov. Kriminalisti majú preto podozrenie, že účelom týchto obchodných transakcií je iba optimalizácia vlastnej daňovej povinnosti na DPH a DPPO.

V prípade pokračujú ďalšie procesné úkony.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 121 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(14. 12. 2018)

Archív noviniek