Preskočiť na hlavný obsah

Koordinovaný boj proti daňovým podvodom

BRATISLAVA – 9..12. 2020: Finančná správa a Policajný zbor sa dohodli na užšej spolupráci. Koordinovane budú postupovať v boji proti daňovým únikom a tunelovaniu verejného majetku. Ide o súčasť spoločnej iniciatívy Ministerstva financií a Ministerstva vnútra pri odhaľovaní ekonomickej trestnej činnosti.

Boj proti daňovým podvodom a tunelovaniu verejného majetku bude mať koordinovanejšiu podobu. Finančná správa sa na užšej operatívnej spolupráci dohodla s políciou. Prehĺbenie spolupráce deklarovali po spoločných rokovaniach ministra financií SR Eduarda Hegera, ministra vnútra SR Romana Mikulca s prezidentom finančnej správy Jiřím Žežulkom a dočasne povereným prezidentom Policajného zboru SR Petrom Kovaříkom.

„Našli sme spoločnú reč v niekoľkých oblastiach, aby sme boli schopní odhaľovať daňovú trestnú činnosť tak, aby peniaze do štátneho rozpočtu dorazili v očakávanom množstve. Nie je možné, aby finančná správa alebo policajný zbor postupovali separátne. Dnes sme deklarovali, že sme schopní spolupracovať,“ vyhlásil prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

Intenzívnejšie majú spolupracovať aj nižšie zložky oboch inštitúcií s cieľom lepšieho odhaľovania a postihovania ekonomickej trestnej činnosti. Finančná správa preto napríklad odstráni prekážky, ktoré neumožňovali správcom dane podávať trestné oznámenia priamo policajným orgánom. „Ak daňový alebo colný úrad príde k záverom, že sú okolnosti, ktoré nasvedčujú splnenie skutkovej podstaty trestného činu, tak sa obrátia na políciu. Doteraz musel úrad kontaktovať príslušný kontaktný bod, ktorý svojvoľne rozhodol, či bude alebo nebude podané trestné oznámenie. Vraciame sa späť do normálneho zákonného stavu,“ doplnil prezident finančnej správy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 101 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(09. 12. 2020)

Archív noviniek