Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Likvidácia liehu

TRENČÍN – 09. 12. 2014: Trenčianski colníci dňa 12. 12. 2014 zlikvidujú tovar, ktorý prepadol v prospech štátu, a to viac ako 450 kusov spotrebiteľských balení liehu a 180 litrov ďalších liehovín.

Likvidovaný lieh bol zabezpečený Colným úradom Trenčín v rámci výkonu daňového dozoru počas viacerých kontrolných akcií colníkov. Dôvodom zabezpečenia vo väčšine prípadov bola skutočnosť, že dotknutá osoba nevedela preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia alkoholického nápoja. Fyzická likvidácia tohto tovaru bude prebiehať 12. 12. 2014 pod dohľadom správcu dane na prečerpávacej stanici odpadových vôd, a to vyliatím liehu do prítokového žľabu, následne bude zmiešaný s odpadovou vodou, ktorá sa prečerpáva do čističky odpadových vôd a po prechode technologickou linkou je alkohol mikrobiologicky rozložený. Spôsob likvidácie bol určený tak, aby bolo zabránené ďalšiemu možnému použitiu alkoholu s ohľadom na ochranu životného prostredia.

„Pri tovare, ktorý sa stal majetkom štátu a pochádza či už z výkonu daňového dozoru, colného dohľadu či z presadzovania práv duševného vlastníctva, Colný úrad Trenčín zohľadňuje zákonné možnosti, ktoré sa naň vzťahujú a zároveň má na zreteli prísne hygienické, bezpečnostné a ostatné ochranné opatrenia viažuce sa na tovar, ktorý sa má umiestniť na vnútorný trh“, zdôraznila Renáta Peťovská, hovorkyňa colného úradu. Napríklad pri alkoholických nápojoch či tabaku je colný úrad povinný prepadnutý tovar zničiť. Pri zahraničnom tovare a napodobeninách je nutné skúmať, či nebude ohrozené zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa, naviac zo zahraničného tovaru je nutné zaplatiť colný dlh. Napriek tomu, že ide o administratívne náročné konania, colný úrad individuálne zvažuje všetky možné formy realizácie tovaru pred tým, ako pristúpi k jeho likvidácii.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 139 kB]

(09. 12. 2014)

Archív noviniek