Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Medzinárodné stretnutie colníkov v Tatranskej Lomnici

PREŠOV - 26. 11. 2014: Počas novembra sa zišli v Tatranskej Lomnici zástupcovia jednenástich colných správ. Medzinárodné podujatie zorganizoval Colný úrad Prešov a najdôležitejšou témou bol boj proti daňovým únikom.

Ako uviedla hovorkyňa CÚ Prešov Renáta Kravcová, pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia nielen colných správ krajín V4, ale aj ďalších európskych krajín ako sú Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Bulharsko, Taliansko, Slovinsko a Chorvátsko, bolo zamerané na boj proti daňovým únikom na spotrebných daniach a na DPH.

Pracovné stretnutie poskytlo zástupcom jednotlivých krajín priestor na vzájomnú výmenu informácií o zistených podvodoch. Účastníci informovali o tom, aké legislatívne a nelegislatívne opatrenia na zamedzenie daňovým únikom prijali na národnej úrovni. Súčasťou konferencie bola aj praktická ukážka funkcie maďarského mobilného laboratória, ktoré dokáže vyhodnotiť odobraté vzorky liehu či minerálnych olejov s 99 % úspešnosťou v priebehu 20 minút. Ďalšom praktickou ukážkou bola prezentácia procesu výroby liehu v neďalekom liehovare.

Zúčastnené strany sa zhodli na tom, že najúčinnejším nástrojom v boji proti daňovým únikom je zmena európskej legislatívy, kým sa však túto zmenu podarí dosiahnuť, spolupráca európskych krajín v danej oblasti je nevyhnutná. Monitorovanie  podvodov je nesmierne dôležité nielen za účelom predkladania dôkazov o tejto podvodnej činnosti Európskej komisii, ale aj  za účelom účinnejšieho boja proti zločineckej skupine a za účelom ochrany  spoločných záujmov a cieľov všetkých európskych krajín.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 138 kB]

(26. 11. 2014)

Archív noviniek