Preskočiť na hlavný obsah

Nielen cigarety a alkohol, ale aj mäso, pesticídy či drogy

MICHALOVCE – 17.01.2022: Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Michalovce v roku 2021 len na hraničných priechodoch na našej východnej hranici odhalili 1 326 prípadov porušení právnych predpisov a udelili 712 blokových pokút v celkovej výške 103 250 eur. Zabránili tak nelegálnemu dovozu tovaru, únikom na cle a daniach a zároveň prispeli k ochrane trhu, spotrebiteľa aj životného prostredia. 

Colný úrad Michalovce na hraničných priechodoch na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici denne zaznamenáva prípady porušení colných a daňových predpisov, ktorých sa cestujúci dopúšťajú vedome alebo z neznalosti právnych predpisov. 

V roku 2021 colný úrad zaznamenal medziročný nárast počtu prípadov nezákonného dovozu tovaru. Ide o rôzne komodity, pričom prevažujú pokusy o nezákonný dovoz tovarov, ktoré sú predmetom vysokého zdanenia, t.j. zaťažené nielen clom a daňou z pridanej hodnoty ale aj spotrebnou daňou. Najčastejšie to sú prípady nezákonného dovozu tabakových výrobkov, predovšetkým cigariet. V minulom roku bolo na hranici zaistených 2 807 880 kusov cigariet a 10 926 kusov bezdymových tabakových výrobkov, tzv. elektronických cigariet. V porovnaní s rokom 2020 bol zaznamenaný aj nárast pokusov o nezákonný dovoz tabaku nad povolený množstevný limit, najmä tabaku do vodnej fajky. Zaistených bolo 50,265 kilogramov tabaku, z toho až 44,6 kilogramov bol práve tabak do vodnej fajky. V prípade alkoholu bolo zaistených 701,98 litra rôznych alkoholických nápojov. 

Pri tovare neobchodného charakteru sú to najčastejšie tovary, na ktoré sa vzťahujú zákazy a obmedzenia, o ktorých cestujúci zvyčajne nemajú vedomosť, že ich nemôžu dovážať z tretích krajín. Zakázaný je dovoz mlieka a mliečnych výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov. Množstevné obmedzenia sa vzťahujú na niektoré potraviny ako napríklad dojčenské mlieko, vajíčka či med. V roku 2021 bolo na hranici neprepustených 1 808,365 kilogramov takéhoto tovaru, z toho bolo až 1 593,473 kilogramov mäsových produktov. 

Zákaz sa tiež vťahuje aj na dovoz tovaru rastlinného pôvodu, na všetky rastliny, kvety, semená, osivo a sadenice, ovocie, zeleninu. Novým trendom v roku 2021 bol nezákonný dovoz prípravkov na ochranu rastlín fyzickými osobami, ktorý je prísne zakázaný. Zaistených bolo 41,008 litra tekutých a 72,94 kilogramov práškových prípravkov na ochranu rastlín - herbicídov, pesticídov, fungicídov, insekticídov s obsahom rôznych účinných chemických látok. 

V roku 2021 boli zaznamenané aj dva pokusy o nezákonný dovoz drog v celkovom množstve 33,676 kilogramov. 

Pri odhaľovaní pokusov o nezákonný dovoz je nápomocný aj nový inšpekčný skenovací systém, ktorý je na hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod v plnej prevádzke od septembra minulého roka. Za štvormesačné obdobie jeho prevádzky bolo skenerom skontrolovaných 12 330 vozidiel a identifikovaných 30 prípadov porušení právnych predpisov. Medzi nimi napríklad pokusy o nezákonný dovoz narkotík ukrytých v špeciálne vybudovanom ukryte v podlahe návesu či cigariet taktiež ukrytých v špeciálnom úkryte v bočných stenách dodávky. 

Súčasťou výkonu colných kontrol je aj nasadenie služobných psov špeciálne vycvičených na detekciu pachových stôp tabakových výrobkov, omamných a psychotropných látok a prekurzorov, bankoviek a tzv. CITES (čiže chránených druhov rastlín a živočíchov a výrobkov z nich). V roku 2021 boli služobné psy pri výkone colných kontrol na hraničných priechodoch nasadené 3 505-krát. Z toho až v 71 prípadoch bola zaznamenaná pozitívna reakcia, keď pes značil prítomnosť pachových stôp a prispel k odhaleniu nezákonného dovozu tovaru.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným  podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(17. 01. 2022)

Archív noviniek