Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Nové kontaktné miesta daňových úradov

Bratislava – 28.2.2013: Od 1.3.2013 otvárame štyri nové kontaktné miesta daňových úradov. Kontaktné miesta nájdu klienti na pobočkách Slovenskej pošty v Novej Bani, Veľkom Mederi, Vrábľoch a Novákoch.

Využívať ich môžu klienti na získanie základných informácií k daniam. Zároveň budú tieto pracoviská vydávať daňové tlačivá, preberať a formálne kontrolovať všetky typy daňových priznaní, hlásení a prehľadov, účtovných výkazov, súhrnných výkazov a ďalších vstupných dokumentov. Budú prijímať, evidovať a triediť doručené zásielky resp. podania a tiež poskytnú možnosť osobného prevzatia vybraných písomností daňového úradu. Klienti môžu využiť kontaktné miesta na vybraných pobočkách Slovenskej pošty v čase od 8:00 do 16:00.

Zámerom spoločného projektu Slovenskej pošty a finančnej správy je priblížiť služby daňového úradu bližšie k občanom. Ide o pilotné pracoviská, ktorých efektívnosť finančná správa vyhodnotí a následne rozhodne o rozšírení projektu. Na každom takomto novom mieste nájdu občania dotazník, ktorý môžu vyplniť a vyjadriť svoj názor na poskytovanú službu. Názory občanov budú dôležitým faktorom pri rozhodovaní o ďalšom postupe.

(28. 02. 2013)

Archív tlačových správ