Preskočiť na hlavný obsah

Obmedzenie prevádzky na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod v nákladnej doprave - 19. až 21.03.2024

MICHALOVCE – 15.03.2024: Na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod, pracovisko nákladná doprava, bude v dňoch 19. - 21.03.2024 čiastočne obmedzená prevádzka. Dôvodom je údržba cestných nápravových váh.

Colný úrad Michalovce upozorňuje prepravcov a verejnosť, že v dňoch 19. až 21. marca 2024 bude na cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod čiastočne obmedzená prevádzka v nákladnej doprave z dôvodu pravidelnej prehliadky a údržby úradných meradiel. Obmedzenie je plánované nasledovne:

  • 19.03.2024 v čase 08:00 - 18:00 hod.,
  • 20.03.2024 v čase 08:00 - 18:00 hod.,
  • 21.03.2024 v čase 08:00 - 18:00 hod.

Počas vykonávania prác bude prevádzka prerušená prevažne iba v jednom jazdnom pruhu. Funkčný jazdný pruh vozovky bude vyznačený dočasným dopravným značením. Vodičov nákladných automobilov pri prestupe štátnej hranice žiadame o zvýšenú pozornosť a dodržiavanie dočasného dopravného značenia a pokynov službukonajúcich príslušníkov finančnej správy a policajného zboru.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(15. 03. 2024)

Archív tlačových správ