Preskočiť na hlavný obsah

Preprava humanitárnej pomoci na Ukrajinu

BRATISLAVA – 28.02.2022: Humanitárna pomoc na Ukrajinu bude od pondelka smerovať výhradne cez hraničný priechod Vyšné Nemecké. Pre potreby kontroly ukrajinských colných orgánov je potrebné, aby organizácie pripravili súpis prepravovaného tovaru, ktorý je potrebný riadne precliť na Ukrajine. V záujme finančnej správy je, aby bol humanitárny tovar Ukrajine doručený čo najskôr a čo s najhladším priebehom.

Vývoz humanitárnej pomoci nepodlieha množstevným obmedzeniam. Je však potrebné dodržiavať opatrenia, ktoré sa vzťahujú na určité tovary, ktorých vývoz podlieha zákazom alebo obmedzeniam ako napr. zbrane a strelivo, či omamné látky a prekurzory. V prípade, ak humanitárna pomoc je poskytnutá priamo právnickou osobou, t.j. nejde o zbierku, (napr. stroje, dopravné prostriedky alebo potraviny, resp. nápoje, ktoré daná spoločnosť vyrába), je potrebné zo strany vývozcu podať vývozné colné vyhlásenie, ktoré môže byť podané na ktorejkoľvek vnútrozemskej pobočke colného úradu. V prípade zbierok vyvážaných zo strany fyzických osôb je postačujúce predbežné colné vyhlásenie o výstupe.

Colné vyhlásenie môže byť podané aj ústne, ak ide o prípady tovaru:

  • tovar neobchodnej povahy, to znamená nie je určený na komerčné účely
  • tovar obchodnej povahy za predpokladu, že tento tovar nepresahuje buď hodnotu 1 000 eur alebo čistú hmotnosť 1 000 kg

Takýmto spôsobom vie finančná správa vybaviť tovar prepravovaný napr. osobnými automobilmi s malým množstvom tovaru.

Ak bude mať organizácia, alebo fyzická osoba problémy s podaním colného vyhlásenia, finančná správa bude nápomocná a organizácie sa na ňu môžu obrátiť prostredníctvom call centra finančnej správy, ktoré funguje na čísle 048/4317222 . Colné call centrum je na voľbe č.5 a funguje v non-stop režime.

Nad prepravou tovaru, ktorý má byť vyvezený na územie Ukrajiny je zo strany colných orgánov vykonávaný colný dohľad. Tovar musí byť stotožnený a skontrolovaný a k tomu je potrebné predložiť zoznam prepravovaného tovaru, ktorého predloženie je nevyhnutné na strane ukrajinských colných orgánov. Finančná správa pripravila informatívny vzor, aby celý proces organizáciám uľahčila. Dostupný bude okrem slovenčiny, aj v angličtine a ukrajinčine.

Nad prepravou tovaru, ktorý má byť vyvezený na územie Ukrajiny je zo strany colných orgánov vykonávaný colný dohľad. Tovar musí byť stotožnený a skontrolovaný a k tomu je potrebné predložiť zoznam prepravovaného tovaru, ktorého predloženie je nevyhnutné na strane ukrajinských colných orgánov. Finančná správa pripravila informatívny vzor, aby celý proces organizáciám uľahčila. Dostupný bude okrem slovenčiny, aj v angličtine a ukrajinčine.

K prestupu humanitárnej pomoci cez slovensko-ukrajinskú štátnu hranicu je od 28.2.2022 (polnoci), resp. od 1.3.2022 určený hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod, pracovisko nákladná doprava.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(28. 02. 2022)

Archív noviniek