Preskočiť na hlavný obsah

Reakcia Finančného riaditeľstva SR na dnešné udalosti

Finančné riaditeľstvo SR netvrdilo ani nespochybnilo problémy s informačným systémom. Po dnešnom stretnutí s poslancami parlamentu poverená prezidentka finančnej správy plk. Ing. Mária Machová poukazuje na tieto dôležité momenty smerujúce k stabilizácii situácie: 

Po prvé nasmeruje všetky sily na to, aby v najbližších hodinách sa priamo sústredili na register daňových subjektov a na jeho 100% sfunkčnenie. Pre priblíženie, to je ten spomínaný problém správkyň daní, ktoré v niektorých prípadoch nemajú prístupové práva k daňovým subjektom, o ktorých právach a povinnostiach majú rozhodovať. Zároveň poukazuje na to, že nasadzovanie ďalších nadstavbových funkcií modulu, ktoré sú a budú potrebné pri daňovom procese je bez plne funkčného registra subjektov neefektívne a preto urobí všetko, aby tento zásadný krok bol čo najskôr realizovaný. 

Po druhé poverená prezidentka finančnej správy plk. Ing. Mária Machová dnešným dňom zriadila z dlhodobých a odborne znalých zamestnancov zjednoteného Daňového úradu Bratislava odbornú skupinu na jednotlivé procesy správy daní. Účelom týchto odborníkov z daňového procesu má byť bezprostredná komunikácia s dodávateľom pri riešení existujúcich nefunkčných stavov a situácii. Ďalšou úlohou tejto skupiny je poskytovať reálnu reflexiu priamo z problémov, ktoré riešia zamestnanci na daňových pracoviskách. Poverená prezidentka finančnej správy plk. Ing. Mária Machová rozhodla, že na riešenie problému daňovej časti finančnej správy a najmä pre jej potreby podpory IT systému zapojí aj personálne kapacity z colnej časti.

Záverom uvádzame niekoľko mediálnym prostredím požadovaných faktov a údajov. Zmluvnému dodávateľovi IT služieb pre Ministerstvo financií SR spoločnosti IBM Slovensko, spol. s r.o. bolo sumárne od začiatku platnosti a účinnosti zmluvy k 27.02.2012 vyplatené peňažné plnenie v celku viac ako 23, 5 milióna eur, pričom priamo za práce v súvislosti s KONS IS (pozn. Konsolidácia dátovej časti súčasného informačného systému)  išlo o čiastku vyššiu ako 7,5 milióna eur. K odsunutiu termínu povinnosti doručovať podania elektronickými prostriedkami pre daňové subjekty, ktoré sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty dnes nevieme zaujať názor, keďže táto skutočnosť závisí od vývoja v najbližšom období. Výkonný orgán štátu ako je finančná správa realizuje v praxi výhradne postupy schválené v zákonoch a v ostatných platných právnych predpisov.

(28. 02. 2012)

Archív noviniek