Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Pripravte sa na zablokované hranice s Ukrajinou

MICHALOVCE – 11.11.2016: Colný úrad Michalovce upozorňuje verejnosť, že dňom 12.11.2016 môžu byť hraničné priechody s Ukrajinou v osobnej doprave zablokované. V nákladnej doprave na vstupe z Ukrajiny na Slovensko očakávame zvýšené čakacie doby.

Colný úrad Michalovce preventívne upozorňuje verejnosť, že colné hraničné priechody Užhorod – Vyšné Nemecké a Malyj Bereznyj – Ubľa v osobnej doprave môžu byť od soboty 12.11.2016 nepriechodné. Podľa informácií z ukrajinskej strany sa vodiči osobných motorových vozidiel opäť pripravujú zablokovať hraničné priechody na Ukrajine. Prakticky to môže znamenať, že vodiči vystupujúci zo Slovenska v smere na Ukrajinu, ktorých vybavia colníci a policajti na slovenskej strane, prípadne aj na ukrajinskej strane, sa budú musieť vrátiť, keďže sa kvôli zablokovaným cestám pri hraničnom priechode nebudú môcť dostať z hranice ďalej do vnútrozemia na Ukrajine. Podobne vodiči smerujúci z Ukrajiny na Slovensko sa v prípade blokády nedostanú na hraničné priechody.

V záujme riešenia situácie sú jednotlivé zložky pôsobiace na hranici v stálom kontakte, nie je však v priamej kompetencii slovenských colných orgánov takúto situáciu odstrániť.

Aktuálne informácie z hraničných priechodov colný úrad zverejní na oficiálnej internetovej stránke finančnej správy v časti Infoservis/Hraničné priechody-čakacie doby [nové okno], resp. prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

V nákladnej doprave v smere z Ukrajiny na Slovensko sú zvýšené čakacie doby na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké, ktoré sa vytvárajú pre enormne zvýšený počet nákladných vozidiel vstupujúcich do krajín Spoločenstva práve cez Slovensko v dôsledku vyčerpania limitov prepravných povolení platných do konca kalendárneho roka. Kamióny vezúce tovar do krajín Európskej únie, ktoré bežne vstupujú napr. cez Poľsko alebo Maďarsko, teraz vstupujú cez Slovensko, čím si dopravcovia znižujú prepravné náklady.

Colníci prijali opatrenia na elimináciu čakacích dôb a podľa aktuálnych možností vždy posilňujú  colné kontroly zapojením ďalšieho mobilného skenovacieho systému, ktorý sa bežne využíva vo vnútrozemí v iných regiónoch na Slovensku ako aj posilnením personálneho stavu, ktorý vykonáva fyzické kontroly tovaru a sprievodných dokladov.

V mesiaci november skontrolovali colníci 2 450 nákladných vozidiel vstupujúcich z Ukrajiny na Slovensko. S výpomocou ďalšieho mobilného skenera skontrolujú colníci za deň v priemere o 100 kamiónov viac ako v čase bežného výkonu služby.

Aktuálny stav čakacích dôb v nákladnej doprave vo Vyšnom Nemeckom na vstupe je 300 min. Na ostatných pracoviskách sa vybavuje priebežne.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 201 kB; nové okno]

(11. 11. 2016)

Archív noviniek