Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Kriminalisti prekazili obchodovanie so zakázanými chemikáliami

BRATISLAVA/MICHALOVCE – 21.12.2018: Zakázané chemikálie z Ukrajiny našli minulý týždeň v priemyselnom areáli v Michalovciach kriminalisti z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS). Zaistili viac ako 1000 litrov pesticídov, herbicídov a insekticídov. Išlo o prípravky, ktoré na území Slovenska nemajú príslušnú autorizáciu. Ich predajom by obchodníci zarobili asi 150 000 eur. 

Nelegálne chemické látky, ktoré by stačili na chemický postrek takmer 5 000 hektárov rastlín a pôdy, chceli pašeráci využiť na obchodné účely. Časť z nich mali naloženú v aute so slovenským evidenčným číslom. Chceli ich predať slovenským poľnohospodárom, ktorí si takto obstarávajú lacnejšie prípravky na ochranu rastlín i za cenu poškodzovania životného prostredia. V objekte, ktorý mala v prenájme spoločnosť zastúpená slovenským konateľom, našli kriminalisti insekticídy v kilových baleniach zn. Mospilan v celkovom množstve 130 kg. Niektoré balenia obsahovali ukrajinské etikety. Všetko bolo uložené v umelohmotných prepravkách a papierových krabiciach pripravených na distribúciu. 

V spolupráci s fytoinšpektormi Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho sa zistilo, že zachytené látky nemajú príslušnú autorizáciu podľa zákona o rastlinolekárskej starostlivosti a ich dovoz na naše územie je zakázaný. Finančná správa tak zaistila viac ako 1000 litrov pesticídov, herbicídov a insekticídov. Ich predajom by pašeráci zarobili asi 150 000 eur. V priestoroch našli aj nelegálne cigarety zn. JIN LING, v množstve 3 440 kusov, ktoré neboli označené platnou slovenskou kontrolnou známkou. V tomto prípade by finančný únik na dani predstavoval sumu 360 eur. 

Vyšetrovateľ finančnej správy začal trestné stíhanie pre prečin vo veci porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou podľa Trestného zákona (§ 254). Jedna zadržaná osoba ukrajinskej národnosti bola umiestnená do policajnej cely predbežného zadržania.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 292 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(21. 12. 2018)

Archív noviniek