Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Colníci na žilinskej pošte vybavili v tomto roku už viac ako 1,5 mil. zásielok

ŽILINA – 29. 11. 2017:  Na hraničnej pobočke Žilina Pošta colníci za 10 mesiacov tohto roka vybavili takmer 1,56 mil. zásielok. Každoročne tam zaznamenávajú nárast, tento rok takmer o 30%.   

Žilinskí colníci na pošte počas prvých 10 mesiacov colne prerokovali 1 556 710 predložených zásielok, ktoré prišli z tretích krajín, hlavne Číny. Znamená to, že počas bežného pracovného dňa ich rukami prejde priemerne 7500 balíčkov. Väčšina z nich je do hodnoty 22 €, ktoré sú oslobodené od cla aj DPH. 

S rastúcou obľubou objednávania tovaru cez internet z roka na rok ich počet stále rastie. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka stúpol počet poštových zásielok z krajín mimo EÚ o 29%. 

Pri kontrole na tomto pracovisku colníci našli 72 zásielok s napodobeninami rôznych vecí, prevažne odevov a obuvi, čím došlo k porušeniu práv duševného vlastníctva. V jednom balíku z Thajska si nechal príjemca poslať kožené výrobky z krokodíla. Bol však zaistený, keďže podliehal dohovoru CITES a neboli splnené všetky podmienky na jeho prepustenie. 

V 22 prípadoch deklaranti uviedli nesprávne údaje o tovare, za čo im bola uložená pokuta. Najčastejšie deklarovali nižšiu hodnotu tovaru ako v skutočnosti mal, aby sa vyhli platbám pri dovoze. 

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(29. 11. 2017)

Archív noviniek